Opphever kjøpestans på kongekrabbe

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) melder at industrien nå får dekket sine kostnader, og at kjøpestansen derfor er opphevet.

Ordningen for økonomisk støtte til desimeringsfangst av kongekrabbe, er etter samarbeid med Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag, blitt endret slik at industrien får dekket sine kostnader. Dette gjør at kjøpestansen oppheves, skriver FHL i en pressemelding.

Det var den 10. mai at FHL meldte om stans i kjøpet av kongekrabbe, fra desimeringsfisket utenfor den kommersielle sonen i Finnmark.

Les også: Stans i kjøpet av kongekrabbe 10.05.2010

Kjøpestansen opphevet fra 11. mai

Ordningen som er etablert, er ment å bidra til målrettet nedfisking av kongekrabbe utenfor den komersielle sonen. På denne tiden av året er det normalt lavt fyllingsgrad på kongekrabben slik at det ikke er økonomisk grunnlag for komersiell nedfangsting. Kongekrabbe med lav fyllingsgrad blir destruert.

– For industrien er dette en kostnad som måtte dekkes, sier Geir Ove Ystmark direktør næringsutvikling i FHL.

Han er godt fornøyd med at det var mulig å få på plass nødvendige endringer i ordningen på kort tid.

I forbindelse med arbeidet for å hindre spredning av kongekrabben er det innført et desimeringsfiske (nedfisking). Dette er et målrettet fiske for fiske opp småkrabbe og ho-krabbe. Desimeringsfisket er ikke innrettet for å maksimere verdien av kongekrabbe, men for å hindre videre spredning.