Ny veileder til TSE-forskriften

Mattilsynet har nå laget en veileder til TSE-forskriften, etter at det ble innført forbud mot bruk av fiskemel i fôr til drøvtyggere.

Fish.no har tidligere omtalt endringer i TSE-forskriften, som ble fastsatt 29. april. Hovedendringen medfører at det blir forbudt å fôre drøvtyggere med fiskemel.

Les mer: Forbudt med fiskemel til drøvtyggere 30.04.2010

Det er nå utarbeidet en veileder til vedlegg IV i forordningen, som omhandler produksjon av fôr og fôring, opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet har også utarbeidet et særskilt søknadsskjema. De som vil søke om godkjenning for produksjon av fôrblandinger med fiskemel og/eller bearbeidet fiskeensilasje til enmagede dyr i et produksjonsanlegg, som også produserer fôrblandinger til drøvtyggere, må benytte vedlagte søknadsskjema, opplyser Mattilsynet.