Lær om sjøbunnopprydding

Etter årtier med forurensning ryddes det nå opp i mange norske fjorder og havner.

I en ny interaktiv animasjon, kan du lære om forurensningen og hvordan sjøbunnen kan bli renere, skriver Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i en pressemelding.

Animasjonen viser en fiktiv, men typisk norsk fjord som vi har kalt Terskelfjord. Fjorden er rik på fisk og annet liv. Men den er også forurenset.

I dag er det meste av utslippene stanset eller kraftig redusert, men sjøbunnen fortsetter å spre miljøgiftene. Årsaken er at båter og naturlige vannstrømmer daglig virvler opp sjøbunnen, og miljøgiftene spres til fisk og skalldyr og ut over nye områder.

Hoper seg opp i kroppen

Mennesker får i seg helse- og miljøskadelige stoffer gjennom lufta vi puster, vannet vi drikker, tingene vi bruker og maten vi spiser. Gjennom årenes løp hoper stoffene fra alle disse kildene seg opp i kroppen vår. Det kan skade vår egen og våre barns helse. Derfor er det viktig å bekjempe miljøgifter på mange ulike hold, og blant annet rydde opp i forurenset sjøbunn.

I animasjonen kan du selv få utforske fjorden, og klikke deg fra tema til tema for å få vite mer om forurensningen og hvordan fjorden kan bli renere.

Animasjon om opprydding av forurenset sjøbunn. Figur: MiljødirektoratetAnimasjon om opprydding av forurenset sjøbunn. Figur: Miljødirektoratet

Oppdatering: Animasjonen er ikke lenger tilgjengelig.