Kartlegger seien i Ryfylke

Seiens vandring og spisevaner i Ryfylkebassenget skal kartlegges. Ett tusen sei er nylig blitt merket med gule ryggmerker og innsydde akustiske merker og sluppet fri.

Det er Havforskningsinstituttet i samarbeid med Fiskeridirektoratet, oppdrettere og fiskere som gjennomfører registreringsforsøket i Ryfylke, melder Fiskeridirektoratet.

Ett tusen sei er fanget av fiskere og oppbevart i ei not på forsøksanlegget CAC i Gardsundfjorden.

CAC eies og drives av Marine Harvest, Skretting og AkvaGroup, som utfører oppdraget på vegne av alle lakseoppdrettere. Fisken er nå merket med gule ryggmerker og de første 30 har fått akustiske merker innsydd i buken i tillegg. Seien ble sluppet fri fredag 7. mai.

Flere sei vil bli fanget og å få innsydd akustiske merker gjennom sommeren og høsten.

Det er hengt ut 15 lyttebøyer på ulike lokaliteter og ulike steder. Disse bøyene vil registrere seiens vandring rundt om i Ryfylkebassenget. Lyttebøyene er merket, festet på ca 55 meters dyp og lagrer informasjon som vil bli lastet ned flere ganger i året.

– Viktig dokumentasjon

Fiskeoppdrettere og fiskere i Ryfylke, samt Fiskeridirektoratet, har det siste året prøvd å fange sei for å få bedre dokumentasjon om hva den spiser og hvor den oppholder seg i Ryfylkebassenget.

Ved hjelp av prøver fra seiens magesekk og ørestein (ottolitter) har man forsøkt å finne hva seien spiser og hvor gammel seien er. Dette arbeidet pågår fremdeles og foreløpige resultater bør være klare i løpet av 2010, opplyser Fiskeridirektoratet.

Sammen med seien som nå er merket, og som registreres ved hjelp av «lyttebøyer» vil man kunne hente verdifull informasjon om seiens liv og vandring i Ryfylkebassenget, til nytte for folk flest. Informasjon og oppslag finnes på fiskemottaket, Rygjabø videregående skole, og på involverte oppdrettsanlegg.

Dette del-forsøket startet i april 2010. Forsøket er finansiert av blant annet Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og vil vare i tre år.

– Trenger hjelp fra fiskere

Merkene er et kostbart og meget nyttig utstyr. Dersom noen fanger en sei med innsydd merke (på størrelse med AA-batteri) eller et gult ryggmerke, ber Fiskeridirektoratet om at de gir beskjed til Havforskningsinstituttet i Bergen.