Tråler plastavfall utenfor Vest-Afrika

Forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen». Foto: Havforskningsinstituttet

Forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» er på tokt utenfor Ghana, for å undersøke livet i kontinentalskråningen og i dyphavet utenfor.

Av Jens-Otto Krakstad, Oddgeir Alvheim og Tomio Iwamoto, Havforskningsinstituttet

Forskerne har funnet mange nye arter som ikke har vært registrert i disse farvannene tidligere, men de har også funnet mye menneskelig avfall helt ned på 1000 meters dyp.

Du ser kanskje for deg de store havområdene som rene og uberørte områder, i hver fall når du kommer bort fra kystområdene og ut på dypt vann, langt fra manneskelig aktivitet. Tråltoktet vårt utenfor Ghana er trolig det første i som går så dypt i dette området.

Men det vi finner, er skremmende spor etter menneskenes påvirking på Moder Jord.

Etter å ha trålt på nesten 100 meters dyp 50 kilometer fra kysten fant vi malerspann, brusbokser, plastavfall og en skosåle. Dessverre er ikke slik fangst noe unntak. Ganske regelmessig får vi plast, spøkelsesgarn, kunstfibertau, metallbokser og annet ikke nedbrytbart avfall i fangsten.

Stor trafikk

Så hvor kommer alt dette søppelet fra?

Vi vet at avfall samles opp av havstrømmene. Oppstrøms fra oss har vi en oljeplattform, men det er like langt dit som inn til land. Det er også mye skipstrafikk i området; lasteskip, supplybåter og fiskebåter. På toppen av dette fører elvene mye husholdningsavfall ut i sjøen.

Tross internasjonalt regelverk som forbyr det, er omfanget av dumping av avfall til sjøs så stort i omfang at det er et alvorlig miljøproblem. Til sjøs er det ikke noe system for henting, sortering og resirkulering av avfallet. Vi vet ennå ikke hvor lang tid det tar før plast brytes ned. Men vi vet at det tar lang tid, i noen tilfeller 500 år, og selv da vil de giftige biproduktene fortsatt være der. Tydeligvis vil våre handlinger i dag påvirke miljøet i flere generasjoner fremover.

Les også: På miljøtokt utenfor Ghana 29.04.2010