Norsk oljevernutstyr til USA

Kystverket har i forbindelse med oljevernaksjonen etter Deepwater Horizon-ulykken i i USA, fått forespørsel om å godta utsatt levering av bestilt oljevernutstyr.

Leverandøren All Maritim har reist spørsmål om hvorvidt de kan utsette levering av utstyr som er bestilt av Kystverket, for å kunne sende dette til USA.

Etter samraåd med Fiskeri- og kystdepartementet, har Kystverket bekreftet overfor leverandøren at leveransen av 3 Harbour bustere og 2 Current bustere til Kystverket kan utsettes. Dette for at utstyret kan frigis for leveranse til BP i forbindelse med oljevernaksjonen etter Deepwater Horizon ulykken. For Kystverket betyr dette at leveransen utsettes til oktober, opplyser Kystverket i en pressemelding.

Kystverket har fulgt utviklingen i Mexicogulfen etter at oljeplattformen Deepwater Horizon sank den 20. april. Gjennom EU mottas det rapporter om status og de tiltak som er iverksatt for å bekjempe oljeforurensningen. Kystverket koordinerer det norske arbeidet med eventuell oljevernbistand til USA.

Les også: – Oljeindustriens Tsjernobyl 03.05.2010

Kystverket har tidligere fått anmodning fra EU om å kartlegge aktuelle ressurser som kan frigis. Dette er gjennomført og tilbakemeldinger er gitt til EU. Denne uken har det også kommet henvendelser fra amerikanse myndigheter direkte med spørsmål om hva Norge kan tilby av dispergeringsmidler og oljelenser. Amerikanske myndigheter fikk en tilbakemelding på dette spørsmålet i dag 12. mai, gjennom Fiskeri- og kystdepartementet og Norges ambassade i USA.

Les også: Klare til å bistå USA 06.05.2010

– Andre tiltak enn i Norge

Kystverket ønsker å lære mest mulig fra de erfaringer en får fra oljevernaksjonen i USA. Kystverket er kjent med at det er iverksatt flere tiltak som vi normalt ikke ville iverksette i Norge. (Brenning, storstilt bruk av dispergeringsmidler, ”trakt” for oppsamling av olje over brønnen). Erfaringsmessig vil denne type hendelser være tema i konferanser, seminarer og lignende. Kystverket planlegger derfor å delta på de av disse konferansene som synes mest relevante. Kystverket vil også vurdere muligheten for å reise til området for å få førstehåndsinntrykk, opplyser Kystverket.

Kystverkets rolle i forhold til denne type hendelser på norsk sokkel, vil være å følge opp at operatørselskapet iverksetter alle nødvendige tiltak for å begrense skadene samt yte bistand med statlige ressurser.