Marint miljøforskningssenter i Cape Town

To markante personligheter og vinnere av Nobels fredspris gir navn til et marint miljøforskningssenter i Cape Town.

Avtalen om ”Nansen-Tutu Marine Environment Research Centre” blir signert 20. mai, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Etter vel et års forberedelser, er senteret klart for etablering i Cape Town, og avtalen signeres på Desmond Tutus kontor.

Primært skal senteret drive med marin forskning og utdanne studenter fra det sørlige Afrika. Fra norsk side deltar Nansen-senteret, UiB og Havforskningsinstituttet.

Bakgrunnen for Havforskningsinstituttets deltakelse, går tilbake til 2007. Da mottok instituttet og Norad den internasjonale prisen Kungsfenan for Nansen-programmets bidrag til bærekraftige fiskerier i utviklingsland. Prisbeløpet på 300.000 svenske kroner var forslått som ”såkorn” til en stipendordning for fiskeristudenter fra U-land. Dette ble godkjent av Finansdepartementet, under forutsetning av at det ikke ble tilført offentlige midler for oppbygging av fondet.

Det har vist seg vanskelig å få bidrag som monner fra næringslivet, og det er derfor besluttet at prisbeløpet går inn i Havforskningsinstituttets bidrag til grunnfinansiering av Nansen-Tutu-senteret. Senterets formål overlapper i stor grad med formålet som i utgangspunktet var tenkt for stipendordningen, opplyser Havforskningsinstituttet.

Senteret blir lokalisert ved University of Cape Town, som er med blant grunnleggerne sammen med andre institusjoner i Afrika og USA. Hans Erstad, som for tida jobber på prosjekt i Cape Town, vil være til stede og signere på vegne av Havforskningsinstituttet.