– Tillater miljøkriminalitet ved Sularevet

– Miljøverndepartementets tillatelse til oljeboring ved Sularevet, er ren og skjær miljøkriminalitet, som truer en av Norges flotteste skatter.

Det hevder talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne. Også Greenpeace og Havforskningsinstituttet er kritiske til at Miljøverndepartementet opprettholder tillatelsen fra Klif.

Les også: Sier igjen nei til prøveboring ved Sularevet 05.02.2010
Les også: – Nederlag for norske korallrev 12.10.2009

Opprettholder vedtak

Miljøverndepartementet opprettholder et vedtak fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif), om å tillate energiselskapet Centrica Energi å prøvebore i Norskehavet, 68 kilometer fra Froan og 51 kilometer fra Frøya, skriver Adresseavisen.

«Etter en helhetsvurdering har departementet allikevel kommet til at oppankringsplanen kan aksepteres under forutsetning av at ankerhåndteringen ikke skader nærliggende koraler, og at dette kan dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet,» skriver Miljøverndepartementet.

– Et unikt rev

Sularevet er et av verdens største kjente dypvannskorallrev. 13 kilometer langt. 700 meter bredt. Opp til 35 meter høyt. Revet er bygd opp av øyekoraller som er opptil 8000 år gamle. I 1999 ble det innført forbud mot bunntråling over det som er kalt Norskehavets regnskog, en viktig yngleplass for flere fiskearter, skriver Adresseavisen.

– Her har vi et område som er så sårbart at det ikke er lov å fiske, og så tillater miljømyndighetene at oljeindustrien får rote rundt som de vil i det samme området, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

– Da Fiskeridirektoratet i sin tid stengte området for bunntråling, var det på grunn av de genuine naturverdiene disse områdene representerer, sier marinbiolog Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet.

– Her har altså fiskerisektorens vernet området for sin egen aktivitet, mens miljøverndepartementet slipper til oljesektoren i det samme området, sier Fosså til avisa.

– Kan bli rasert

– På få dager kan korallrevet bli rasert om oljeindustrien slipper til. Det kan vi ikke tillate, og vi ber miljøvernministeren ta ansvar og sette foten ned, både av hensyn til lokal natur og globalt klima, heter det i pressemeldingen fra Miljøpartiet De Grønne.

– Oljeleting og eventuell utvinning av olje like ved et fredet korallrev, er en alvorlig trussel mot det økologiske mangfoldet. Tror regjeringen at Norge har så mange korallrev at det ikke skader om ett blir ødelagt? 30-50 prosent av korallforekomstene er allerede skadet eller ødelagt av bunntråling, sier talsperson Sondre Båtstrand.