Oppfordrer til smøring av lokalsamfunn

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mener at oppdrettsnæringen må yte noe i tillegg til arbeidsplasser og skatteinntekter til samfunnet.

Berg-Hansen oppfordrer oppdretterne til «smøring» av lokalsamfunn, for å opparbeide goodwill lokalt. Fiskeoppdretterne bør yte noe ekstra, for å bedre muligheten til å nå frem i lokal forvaltning, mener Berg-Hansen.

– Havbruksnæringa er hovedpulsåra i økonomien for mange småsamfunn langs kysten. Næringa bidrar med flere tusen arbeidsplasser, og er ei viktig næring for Norge. Men skal næringa ha legitimitet til å bruke av våre felles arealer, må næringa ta utfordringa og oppfordringa om å legge enda mer igjen i lokalsamfunnene.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg på seminaret KOM-OPP på Vega tirsdag 18. mai.

Fordeling av knapphetsgoder

I innlegget sitt trakk statsråden frem kommunenes sentrale rolle og viktige ansvar når knapphetsgodene, som ressursene og arealene langs kysten er, skal fordeles og forvaltes.

– Jeg har registrert at mange langs kysten mener at havbruksnæringa ikke legger igjen nok verdier i lokalsamfunnene. Selv om mange oppdrettere bidrar med mye og betyr mye for mange småsamfunn, er det kanskje noe i det at næringa ikke legger nok igjen i lokalsamfunnene. En næring med vekstønsker bør være lydhøre for slike innspill, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystministeren oppfordret derfor til dialog mellom kommuner og næring, for å stimulere til næringsutvikling og verdiskaping langs hele kysten.

Vil ha egen bedriftstype prioritert

Tidligere har Berg-Hansen gått langt i å oppfordre fylkeskommunene til å prioritere en type integrert virksomhet, hvor hun selv har store private eierinteresser.

Lisbeth Berg-Hansen og hennes familie er medeiere i oppdrettsfirmaet Sinkaberg-Hansen AS, som driver lokal foredling i tillegg til oppdrett av laks, og tidligere har Berg-Hansen oppfordret fylkeskommunene til ved fremtidige konsesjonstildelinger, å tilgodese nettopp denne type foretak, fremfor konkurrerende foretak.

Les også: – Bruk den politiske krafta 19.03.2010