Kompetansebygging innen akutt forurensning

Kystverket har tatt initiativ til et prosjekt for å utvikle en helhetlig plan for kompetansebygging innen akutt forurensning.

Kystverket har igangsatt arbeidet med å lage en felles utdanningsmodell for alle som skal få og gi opplæring innen akutt forurensning, skriver Kystverket i en melding.

Samarbeid

Dette gjøres i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges brannskole (Nbsk), Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), StatoilHydro, Eni Norge og representanter for de Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA).

Mål om felles forståelse

Målet er at alle som tilbyr, og tilbys kompetansehevende tiltak, gjennom kurs og øvelser, har en felles forståelse og referanseramme. Utarbeidelse og kvalitetssikring av fagplaner innen hele spekteret av akutt forurensning vil være med å sikre måloppnåelse.

Bedrer den nasjonale beredskapen

– For Kystverket, som miljømyndighet for akutt forurensning, er dette et meget viktig tiltak. Vi setter stor pris på at våre samarbeidspartnere og øvrige myndigheter prioriterer deltakelse i prosjektet. Sammen bidrar vi på denne måten til en ytterligere bedring av den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, sier prosjektleder Bjørn Helge Utne, rådgiver hos Kystverkets beredskapsavdeling.