Betydelig resultatfall for Sølvtrans

Sølvtrans Holding ASA oppnådde i første kvartal 2010 et resultat før skatt på knapt 0,5 millioner, mot 56,4 millioner kroner i første kvartal 2009.

Sølvtrans Holding ASA (STRANS) konsernet ("Sølvtrans" eller "Selskapet") hadde driftsinntekter på NOK 54,5 millioner i 1. kvartal 2010 (NOK 50,2 millioner i 1. kvartal 2009), mens driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på NOK 17,1 millioner (NOK 26,0 millioner).

Økningen i driftsinntektene kommer til tross for off-hire i forbindelse med omfattende planlagt vedlikehold på åtte fartøy i 1. kvartal 2010. EBITDA er lavere enn i tilsvarende kvartal i 2009, hovedsaklig på grunn av planlagte vedlikeholdskostnader samt engangskostnader knyttet til børsnoteringsprosessen. Selskapet ble notert på Oslo Axess 30. mars 2010, skriver selskapet i en børsmelding.
 
- Vi har i 1. kvartal gjort unna mesteparten av planlagt vedlikehold for året 2010. Resultatene i 1. kvartal 2010 er i tillegg påvirket av kostnader i forbindelse med børsnoteringsprosessen, sier administrerende direktør i Sølvtrans Holding ASA, Ole-Peter Brandal.

- Vi har en meget god ordrereserve basert på inngåtte kontrakter og forventer en positiv utvikling i inntekter, kombinert med lavere kostnadsnivå i de kommende kvartaler, sier Brandal.
 
Sølvtrans ble notert på Oslo Axess 30. mars 2010 og hentet inn NOK 150 millioner i ny kapital i forkant av børsnoteringen. 

- Børsnoteringen og den kapitalen som ble hentet inn i forkant av børsnoteringen var viktig for å kunne etablere en god finansiell plattform for å utnytte det sterke markedet for transport av laks som forventes både på kort og lang sikt, sier Brandal.
 
Ved siden av å vokse i de markedene der selskapet er etablert - Norge og Skottland - er geografisk ekspansjon et mål for Sølvtrans. Selskapet opplevde i kvartalet å få sin første kontrakt i Canada, gjennom at datterselskapet Sølvtrans Rederi AS inngikk en seks-måneders kontrakt med det canadiske oppdrettsselskapet Cooke Aquaculture Inc. om tidscerteparti for brønnbåten Ronja Carrier. Canada er et stort og viktig marked for transport av oppdrettsfisk.
 
Les også: Sølvtrans inngikk avtale i Canada 16.04.2010

Laksemarkedet er i positiv utvikling og dette er den viktigste driveren for markedet for transport av laks og ørret, skriver selskapet i meldingen. Selskapet ser derfor positivt på kommende reforhandlinger av kontrakter.

- Vi er i gang med reforhandlinger for fem av fartøyene våre som er på langtidskontrakt og forventer å komme i mål med disse forhandlingene i løpet av de nærmeste månedene. Ettersom reforhandlingene skjer i et bedret marked forventer vi avtaler på høyere rater, avslutter Brandal.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2010 - Sølvtrans Holding ASA (pdf)
Presentasjon Q1 2010 - Sølvtrans Holding (pdf)