Tarifforhandlinger 8. og 9. juni

Forhandlingene mellom FHL og Industri Energi i forhold til Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien, er nå fastsatt til dagene 8. og 9. juni.

Forhandlingene var opprinnelig planlagt til første uken i mai, men ble utsatt på grunn av brudd i forhandlingene for Elektrokjemisk overenskomst mellom Industri Energi og Norsk Industri.

Dette oppgjøret gikk til mekling og partene kom her til enighet ved meklingsavslutning i forrige uke, opplyser Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

FHL minner om de lokale oppgjørene, først kan sluttføres når det sentrale oppgjøret er vedtatt.

– Vanligvis har vi forhandlet denne overenskomsten i april, så utsettelsen kan medføre en forskyvning i gjennomføringen av de lokale lønnsoppgjørene, opplyser FHL.