Statoil anmeldes for ulovlig utslipp av kaks

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmelder Statoil for ulovlig utslipp av borekaks fra oljefeltet Veslefrikk i Nordsjøen.

Totalt er det avdekket lekkasjer fra 13 av 110 kaksinjeksjonsbrønner på norsk sokkel. Lekkasjen på Veslefrikk er trolig den mest alvorlige.

– Vi ser alvorlig på at Statoil har sluppet ut betydelige mengder borekaks med olje og miljøfarlige kjemikalier. Det er kritikkverdig at Statoil har drevet aktivitet med stort forurensningspotensial uten å vurdere risikoen for utslipp, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Klima- og forurensningsdirektoratet i en pressemelding.

Les også: Oljerester lekker fra Veslefrikk 12.02.2010

– Langvarig forurensing

I august 1997 startet Statoil med injeksjon av oljebasert kaks og olje- og kjemikalieholdig vann på petroleumsfeltet Veslefrikk i Nordsjøen. I desember samme år ble det registrert et vesentlig fall i pumpetrykket, som trolig indikerte at brønnen fra det tidspunktet hadde en lekkasje til havbunnen.

Statoil identifiserte ikke lekkasjen, og fortsatte derfor å pumpe kaks og olje- og kjemikalieholdig vann ned i brønnen.

– Vi mener at Statoil burde ha reagert tidligere. Dette viser at de må skjerpe sikkerhetsrutinene kraftig, sier Signe Nåmdal.

13 av 110 brønner

Etter hendelsen med Veslefrikk tok Klif kontakt med alle operatørene og har på bakgrunn av disse undersøkelsene laget en statusrapport som blir sendt til Miljøverndepartementet. Rapporten viser at operatørene har gjort en dårlig jobb ved planlegging av injeksjonsbrønnen, og at de ikke har hatt gode nok rutiner for at injeksjonen går som forventet, uttaler Klif.

Klif kjenner nå til 13 brønner hvor det er oppdaget lekkasje av injiserte masser under sjøbunnen. Enkelte av brønnene har hatt lekkasje over lang tid uten at operatørene har oppdaget det. Så langt mener Klima- og forurensningsdirektoratet at Veslefrikk er den mest alvorlige lekkasje saken, men utelukker ikke at det blir flere anmeldelser.

Skjerper kravene

– Selv om det har lekket fra 13 av i alt 110 brønner mener vi likevel at injisering av borekaks en god miljømessig løsning dersom det gjøres riktig. Klif vil gi pålegg om skjerpede krav til alle operatørene som injiserer borekaks.Vi er bekymret over at oljeselskapene tar lett på sikkerheten og kommer derfor til å skjerpe kravene til overvåking, rapportering og tilsyn med brønnene, sier Signe Nåmdal.

Mer om injeksjon av kaks

  • Det følger med steinmasser og borevæske opp igjen til plattformen når en oljebrønn bores. Denne kaksen inneholder noen oljerester og kjemikalier.
  • Injeksjon av oljeholdig kaks er regnet som en miljømessig god løsning. Det er injisert kaks i en rekke brønner på norsk sokkel.
  • Alternativet er å deponere det på land. Dette kan gi økte utslipp av klimagasser og andre miljøkonsekvenser på land.