Yara bøtelagt for oljeutslipp til Frierfjorden

Yara Porsgrunn på Herøya har fått en bot på 400.000 kroner for utslipp av mineralolje i Frierfjorden. Bedriften ble anmeldt av SFT.

I forelegget skriver Politimesteren i Telemark at mineralolje ble pumpet fra en båt til Yara Porsgrunns lagertank på Herøya. På grunn av en misforståelse ble det pumpet mer olje enn tanken hadde kapasitet til å lagre.

Alarm ble ikke utløst

Tanken og tilhørende fangdam ble overfylt. Oljen rant videre ned i et større oppsamlingsbasseng, som fungerer som fangdam for flere tanker i tankterminalen. På grunn av en feil i oljeseparasjonsanlegget i oppsamlingsbassenget, ble en alarm ikke utløst og utløpsventilen ble ikke stengt. Cirka 21 kubikkmeter olje rant fra oppsamlingsbassenget ut i Frierfjorden, inntil ventilen ble stengt manuelt av en operatør. Utslippet skjedde søndag 18. november 2007.

Kunne vært unngått

I ettertid har Norsk institutt for vannforsking (NIVA) konkludert med at utslippet ikke medførte alvorlige, langsiktige miljøeffekter på i Frierfjorden. I følge politiet kunne utslippet vært unngått ved tilstrekkelige risikovurderinger i forkant av arbeidet og bedre rutiner for kontroll av alarmsystemene. Yara har vedtatt forelegget.