Rieber & Søn selger King Oscar

Rieber & Søn ASA har signert en avtale om salg av King Oscar til Procuritas Capital Investors IV LP A, som er et oppkjøpsfond med nordisk fokus.

– Helt i tråd med planen om å prioritere kjernevirksomhet og områder der vi har nøkkelkompetanse, sier konsernsjef i Rieber & Søn ASA, Patrik Andersson, i en pressemelding.

– Vår nøkkelkompetanse er produktutvikling og merkevarebygging på bakgrunn av inngående kunnskap om lokale smakstrender og forbrukeratferd. Her skal vi bli enda bedre. Vi samler ressursene om prioriterte områder for å bli en sterkere aktør, blant annet i det norske markedet, sier Andersson.

Rieber & Søn eier merkevarer som eksempelvis Toro og Denja, der egne resepter og produkter utvikles med tanke på å være en ledende aktør i det markedet.

Rieber & Søn har vært eier av King Oscar siden oppkjøpet av Norway Foods i 1996. I fjor vedtok generalforsamlingen i matvarekonsernet å skille ut forretningsenheten som et eget datterselskap. Formålet med utskillelsen var å tilrettelegge for andre eierløsninger i selskapet.

– Det blir en konsolidering av hermetisk sjømat i Nord-Europa. Vi ønsker ikke å være en drivende aktør i den prosessen og derfor er King Oscar bedre tjent med å få en ny eier, sier Andersson.

Minimum 230 mill. kroner

Procuritas Capital Investors IV LP A, som er et oppkjøpsfond med nordisk fokus, er kjøper av King Oscar. Rieber & Søn vil ha en gjenværende eierposisjon på 10 prosent i King Oscar og konsernets salgsorganisasjoner i Norge, Polen, Tsjekkia og Slovakia vil fortsatt stå for salg av King Oscars produkter i disse geografiene. King Oscar har et betydelig internasjonalt salg og har USA som sitt største marked, heter det i pressemeldingen.

Salgssummen består av et fast og et resultatavhengig beløp. Sistnevnte er basert på det resultat King Oscar oppnår i 2010. Salgssummen regnet som "enterprise value" vil utgjøre minimum 230 MNOK og maksimum 255 MNOK. Laveste salgssum vil gi en nøytral resultateffekt i regnskapet for Rieber & Søn i 2010, opplyser Rieber & Søn ASA i en børsmelding.

Transaksjonen vil gi en umiddelbar positiv likviditetseffekt for Rieber & Søn på cirka 200 MNOK. King Oscar hadde en omsetning på cirka 350 MNOK i 2009.