Krillfisket ble MSC-sertifisert

Aker BioMarine ASA har oppnådd MSC-sertifisering for miljømessig bærekraftig fiske av krill i Sørishavet.

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine ASA har i dag mottatt bekreftelse på at selskapets krilloperasjon i Sørishavet vil bli MSC-sertifisert, opplyser selskapet i en børsmelding.

Marine Stewardship Council (MSC) er en uavhengig global ideell organisasjon som er ansvarlig for verdens ledende sertifiserings- og økomerkingsprogram for bærekraftig sjømat. Aker BioMarines kunder kan nå være sikker på at Superba(TM) krill og Qrill(TM) er høstet på en miljømessige bærekraftig måte, heter det i meldingen.

MSC's sertifiseringsprogram av fiskerier bidrar til å forbedre tilstander for verdens hav gjennom å identifisere og belønne bærekraftige fiskerier, gjennom å endre valgene forbrukere tar når de kjøper sjømat og gjennom å arbeide med partnere for å endre markedet for sjømat til å bli mer bærekraftig. MSC sertifiseringen er en anerkjennelse av Aker BioMarines langsiktige miljøengasjement, skriver selskapet.

– Helt siden etableringen av selskapet har vi lagt vekt på å bygge de høyeste standarder for miljø og bærekraftig forvaltning av krillressursene, sier konsernsjef Hallvard Muri i Aker BioMarine.

– MSC sertifiseringen er en milepæl for våre kunder som nå kan kjøpe våre krillprodukter med trygghet og viten om at disse produktene er høstet på en bærekraftig måte, og at deres valg bidrar til å beskytte miljøet, sier Muri.
Aker BioMarine er den første og til nå eneste operatør i krillfiskeriet som har mottatt MSC sertifisering. Sertifiseringen er gitt på grunnlag av Aker BioMarines engasjement til miljøfokusert fangst av krill, kontrollerte fangst nivåer, og en ansvarsfull tilnærming til krillfiskeriet.

Aker BioMarine samarbeider aktivt med miljøorganisasjoner som WWF Norge for å implementere og promotere nye standarder for fangst hvor et sunt miljø kommer fremst, inkludert Aker BioMarines nyutviklede Eco-Harvesting.

– Vi mener det er viktig å arbeide sammen med de mest proaktive selskapene for å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling at dette fiskeriet, sier Nina Jensen, fagsjef i WWF Norge.

– Aker BioMarine er den aktøren innen krillfiske som gjør alle de riktige tingene: kontinuerlig observatørdekning, overvåkning av båten (VMS), sanntids rapportering av fangst, vitenskaps og forskningsbidrag gjennom å la forskere arbeide ombord uten kostnader samt bidrag til å etablere et vitenskapsfond, sier Jensen.

– Norge har et spesielt ansvar

– MSC-sertifiseringen viser at den største aktøren i krillfisket idag tar bærekraft på alvor. WWF mener at sertifiseringen er første steg mot en høyere miljøstandard blant alle krill-fiskeriene i Sørishavet, sier Nina Jensen i en egen pressemelding fra WWF-Norge.

– WWF er fortsatt bekymret for effekten krillfisket kan ha på økosystemene i Sørishavet. Norge er den største aktøren i det Antarktiske krillfisket, og en viktig polarnasjon, og har derfor et spesielt ansvar for forvaltningen i Sørishavet, sier Jensen.

WWF mener at norske myndigheter må ta en ledende rolle innen CCAMLR, som forvalter krillen (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), og sørge for at usikkerheten knyttet til krillen og økosystemet i Sørishavet avdekkes.

– Norske myndigheter må først og fremst sikre at det gjennomføres en ny biomasse-undersøkelse for å få en bedre oversikt over hvor mye krill som finnes, og hvordan krillen fordeler seg i tid og rom, sier Jensen.