FoU på automatisering og energisparing

Et nytt informasjonshefte fra forskningsfondet FHF, setter fokus på automatisering og energisparing i klippfisk- og saltfisknæringen.

FHFs Faggruppe klippfisk/saltfisk gir årlig ut to informasjonshefter med siste nytt innen forskning og utvikling (FoU) innenfor sektoren, melder forskningsfondet FHF.

Årets første utgave gir oversikt over flere aktuelle FoU-prosjekter, med automatisering og energisparing som hovedtemaer.

Automatiseringsløsninger

Automatisering av produksjonsprosessen har vært et prioritert område de senere årene. I 2008 ble det gjennomført en innledende kartlegging av mulighetene for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri, og dette ble forløperen til flere andre FoU-prosjekter.

Ett av disse prosjektene tar sikte på å automatisere fjerning av svarthinne hos torsk, som er en krevende og fysisk slitsom arbeidsoperasjon. Etter testing av ulike kjemiske/biokjemiske og mekaniske metoder, utpekes fryseelement som den mest lovende teknologien for videre utvikling.

Et annet prosjekt har vurdert mulighetene for å automatisere pakkingen av klippfisk. Prosjektet foreslår en tostegs utvikling, der første steg skal ta for seg selve pakkingen, mens steg to også vil innarbeide en kvalitetsvurdering med kamerasystem.

Et relatert prosjekt har undersøkt mulighetene for å robotisere legging av flekket fisk i kar for salting, og mating av flekkemaskin. Prosjektet har testet ut gripere, visjonsteknologi og leggemønstre, noe som kan danne grunnlag for en eventuell kommersialisering, om etterspørselen skulle borge for det.

– Store gevinster ved riktig sluttørking og lagring av klippfisk

Enøk-delen av heftet begynner med å vise hvordan sluttørking av klippfisk i et eget, egnet lager, kan senke energiforbruket med 45 prosent. Samtidig kan anleggets kapasitet økes med hele 85 prosent. Mye av dette potensialet kan tas ut i eksisterende anlegg uten store investeringer. Løsningen består i å ta fisken ut fra tunnelen før fisken er helt tørr, og sluttørke den på lageret ved å tilføre oppvarmet uteluft.

En annen artikkel viser hvordan man kan kontrollere fuktigheten i ferdigvarelageret. Det kan gi økonomiske tap både hvis luftfuktigheten er for høy, og hvis den er for lav. For tørr luft gjør at klippfisken taper vekt, mens fisken slår seg hvis luften blir for fuktig. Likevektsfuktigheten for klippfisk ligger rundt 76 prosent relativ fuktighet. Lagring ved rundt 70 prosent gir ubetydelig vektendring.