Slår sammen brønnbåtrederier

KOLVEREID: Norsk Fisketransport AS på Kolvereid og brønnbåtrederne Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen fra Herøy på Helgeland, slår sammen sine virksomheter.

Sammenslåingen skjer ved at Norsk Fisketransport Holding AS kjøper de to andre redernes aksjeposter i rederiselskapene Færøy AS, Novatrans AS, Nordtrans AS og Vågtrans AS.

Oppkjøpet gjøres opp både med kontantvederlag, og med aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS, opplyser Norsk Fisketransport Holding AS i en pressemelding.

200 mill. i omsetning og 100 ansatte

Eierne bak de to grupperingene, har siden i fjor sommer forhandlet om et nærmere samarbeid mellom partene.

Det sammensluttede selskapet vil få en omsetning på vel 200 mill. kroner og sysselsette rundt 100 personer.

Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen vil gjennom sine investeringsselskaper bli betydelig eiere i Norsk Fisketransport Holding AS. Begge rederiene har operert både i Trøndelag og Nordland, og har over lengre tid samarbeidet om ulike oppdrag. Det var således helt naturlig å se på om dette samarbeidet kunne styrkes, heter det i pressemeldingen.

Etter sammenslutningen, har rederikonsernet en fast kundegruppe som strekker seg fra Sør-Trøndelag i sør til Vesterålen i nord.

Fem brønnbåter og to i bestilling

Gruppen disponerer i dag fem brønnbåter. I tillegg er det kontrahert to nye brønnbåter til en verdi av 260 millioner kroner, for levering henholdsvis april og oktober i 2011. Inntil disse er levert, har konsernet leid inn nødvendig tonnasje for å utføre alle kontraktsoppdrag.

Det sammensluttede brønnbåtrederiet har faste kontrakter med de frittstående oppdrettsselskapene i Nord-Trøndelag (YNO-gruppen), Nova Sea AS på Lovund, Salten Aqua Group AS og Mainstream AS. I tillegg har selskapene kontrakter med en rekke smoltleverandører og mindre matfiskoppdrettere i samme område. Det vil hvert år bli fraktet 130.000 tonn slaktefisk, 40 mill. smolt og utføre oppdrag med splitting, flytting og avlusning av fisk.

Les også: Kontrakt på ny brønnbåt 23.04.2010

Tre hovedbaser

Selskapet vil ha tre hovedbaser for sin virksomhet, i Namdalen og på Herøy og Dønna. Nøkkelpersonell, lager, kaier og nødvendig utstyr til drift vil bli lokalisert til disse stedene.

Etter sammenslåingen vil det gjennom en prosess blir avklart endelig organisasjonsform og ledelse i det nye konsernet. Fra starten skal nøkkelpersoner jobbe med de samme hovedarbeidsoppgaver som tidligere. Alle rederiselskapene som inngår i sammenslåingen har et velkvalifisert og engasjert mannskap som i framtida vil bidra i utviklingen av brønnbåtdriften.

Ønsker bli verdens beste

Det sammensluttende brønnbåtrederiet, har en klar målsetting om kvalitetsmessig å bli verdens beste transportør av levende fisk og andre tjenester til sine kunder.

I et nært samarbeid med sine kunder vil selskapet initiere og delta i utviklingsprosjekter for å heve sikkerhet, fiskehelse og kvalitet under transport.

De nye brønnbåtene som er under bygging, vil representere en klar standardhevning når det gjelder rengjøring, avlusning med oppsamling av lus, gjennomstrømning og muligheter for å gå med fisk i lukket transport, heter det i pressemeldingen.

Eierskap

Selskapet Norsk Fisketransport Holding AS, vil etter sammenslutningen ha slik eiersammensetning:

  • SS-Invest AS (Børge Lorentzsen og Harry Bøe), 36,10 prosent
  • Namsos Trafikkselskap ASA, 25,25 prosent
  • Elijon Invest (Jonny Hanssen), 13,90 prosent
  • LØV Invest AS (Arnt Erling Paulsen), 13,90 prosent
  • Jaras Eiendom AS (Jarle Rasmussen), 10,83 prosent