Kong Harald åpner Nor-Fishing 2010

H.M. Kong Harald foretar den offisielle åpningen av jubileumsmessen Nor-Fishing 2010 i Trondheim den 17. august.

Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil også være tilstede med prominente gjester fra en rekke lands fiskerimyndigheter.

Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Fiskeridirektør Liv Holmefjord, er på vegne av fiskerinæringen både stolt og takknemlig for at H.M. Kong Harald vil åpne jubileumsmessen. Kongen har deltatt på åpningen av flere tidligere fiskeri- og havbruksmesser, og foretok den offisielle åpningen av Aqua Nor så sent som i fjor, skriver Nor-Fishing i en pressemelding.

Kongefamilien har gjennom alle år vist stor interesse for fiskerimessen, og både Kong Haakon (1908), Kong Olav, Kong Harald og Kronpris Haakon har deltatt ved åpningen av de ulike messene opp gjennom årene.

50-års jubileum

Årets Nor-Fishing er den 23. fiskerimessen som blir arrangert siden starten i 1960. Arrangøren kan derfor i år feire 50-års jubileum for de moderne fiskerimessene i Norge. Nor-Fishing er den eldste fiskerimessen i verden som fortsatt arrangeres jevnlig. Den aller første fiskerimessen i Norge ble arrangert i Bergen allerede i 1864, men messene som ble arrangert frem til den 2. verdenskrig var uregelmessige, og hadde ulike arrangører. Først i 1960 overtok Fiskeridepartementet ansvaret som arrangør, og fra 1993 har den offentlige Stiftelsen Nor-Fishing stått som ansvarlig arrangør.

Gjennom disse 50 årene har Nor-Fishing bidratt til å skape engasjement for fiskerinæringen både nasjonalt og internasjonalt, og interesse for utvikling innen forskning, fangst- og fartøysteknologi, foredling og forvaltning. Rundt 1960 var det ca 61.000 fiskere i Norge. I dag er det bare ca. 12.500. Ilandført fangstkvantum var i 1960 i overkant av 1,3 millioner tonn, mens oppfisket kvantum i dag er omkring 2,5 millioner tonn, og nesten 1 million tonn oppdrettsfisk. Dette har skjedd gjennom en bærekraftig utvikling av næringen, heter det i pressemeldingen.