Norway Pelagic avslutter leieavtale

Norway Pelagic inngikk 28. mai 2010 avtale med Global Eiendom Aalesund AS om terminering av leiekontrakt for anlegget i Ålesund.

Leiekontrakten hadde en gjenstående løpetid på 12 år, og Norway Pelagic AS vil betale 6,2 MNOK for termineringen og 6,4 MNOK for overtakelse av tidligere leid fryseteknisk utstyr, opplyser Norway Pelagic ASA i en børsmelding.

Produksjon ved anlegget ble avsluttet i februar 2009 og anlegget har deretter vært benyttet som fryselager. Fryseteknisk utstyr vil omdisponeres til andre anlegg, og en vil kunne spare årlige kostnader på estimert til minimum 4 MNOK. Avtalen er et ledd i strukturering og effektivisering av Norway Pelagics virksomhet, heter det i meldingen.

Anlegget vil ikke lenger bli benyttet til produksjon av fisk, opplyser Norway Pelagic i meldingen.