Slektskap og utvikling hos svamper

Ny doktorgrad: Paco Cárdenas disputerer ph.d.-graden med en avhandling om slektskap og utviklingshistorie hos svamper.

Paco Cárdenas disputerer fredag 4. juni 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: «Phylogeny, Taxonomy and Evolution of the Astrophorida (Porifera, Demospongiae)», skriver UiB i en pressemelding.

Paco Cárdenas disputerer ph.d.-graden med en avhandling om slektskap og utviklingshistorie hos svamper. Foto: UiBPaco Cárdenas disputerer ph.d.-graden med en avhandling om slektskap og utviklingshistorie hos svamper. Foto: UiB

Dyregruppen svamper omfatter omkring 10 000 arter på verdensbasis og er kjent fra alle verdenshav, fra fjæresonen og ned til de største dyp. Svampeordenen Astrophorida omfatter rundt 660 arter og er spesielt kjent for å danne masseforekomster eller såkalte svampebunner på relativt dypt vann i tempererte områder. Ytre bygningstrekk hos denne gruppen er svært varierende og spenner fra små, skorpeformede svamper til massive arter som kan nå en størrelse på en meter i diameter. Svampenes gruppering og innbyrdes slektskap er tradisjonelt basert på indre strukturer og da spesielt sammensetning og morfologi av skjelettstrukturene, eller svampespiklene.

Foreslår et nytt klassifikasjonssystem for astrophoridene

Cárdenas arbeid kombinerer klassiske og moderne teknikker for morfologiske studier med molekylære metoder og gir på denne måten et solid grunnlag for analyse av slektskap og utviklingshistorie. Avhandlingen omfatter fem arbeider der tre omhandler taksonomi og fylogeni hos astrophoridene i Atlanterhavet. De to følgende arbeidene omfatter molekylærfylogenetiske analyser basert på deler av gensekvensene for COI og 28S rDNA.

På bakgrunn av disse analysene blir det foreslått et nytt klassifikasjonssystem for astrophoridene, samt konstruert en bestemmelsesnøkkel for familier og underfamilier innen gruppen. Arbeidene kombinerer det klassiske linneiske navngivingssystemet med fylokoden, og viser på denne måten et mer fleksibelt system der det er lettere å innarbeide ny informasjon. Det omfattende materialet har gjort det mulig å kartlegge evolusjon av de ulike skjelettstrukturene innen gruppen, og på denne måten kunnet vurdere deres taksonomiske informasjonsverdi.

Tidspunkt og sted for disputasen:

4. juni 2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Personalia

Paco Cárdenas ble født i 1976 i Gabon og vokste opp i Frankrike. Han avla sin mastergrad ved Muséum national d’Histoire naturelle i Paris i 2001. Han har siden 2006 vært universitetsstipendiat ved Institutt for biologi tilknyttet forskergruppen Marin Biodiversitet og Senter for Geobiologi.