– Grove feil i FN-rapport

FNs sjokkrapport om at kommersielt fiske kan være over om 50 år fordi havene tømmes for fisk, får strykkarakter av Havforskningsinstituttet i Bergen.

17. mai la FNs miljøprogram, UNEP, frem en foreløpig rapport om tilstanden for verdens fiskerier (Large Marine Ecosystem). Hovedkonklusjonen, som gikk verden over, er at havene tømmes for fisk, og om 50 år kan det være slutt på kommersielt fiske. I rapporten tegnes det et dramatisk bilde av situasjonen for Nordsjøen og Norskehavet.

I et skarpt brev tar leder for Havforskningsinstituttet i Bergen, Tore Nepstad, sterk avstand fra UNEPs omgang med fakta, skriver Aftenposten (papirutgaven) 30 mai.

I brevet viser Havforskningsinstituttet til at tallene som benyttes for hyse, lodde og torsk er helt feil.

Havforskningsinstituttet finner at feilene i rapporten er så omfattende, at det setter troverdigheten til hele rapporten i fare, skriver Aftenposten.

– Ren spekulasjon

Forskningssjef ved Havforskningsinstituttet, Åsmund Bjordal har ingen tro på at verdens fiskebestander vil være borte om noen få tiår.

– Dette er ren spekulasjon i tall, statistikk og definisjoner. UNEP tar ikke inn over seg den positive trenden man tross alt har hatt innen fiskeriforvaltning i Norge og mange andre land de siste årene, sa Bjordal til Dagsavisen for en uke siden.

I april sendte Havforskningsinstituttet et brev til UNEP hvor de også regelrett slakter en rapport om marine økosystemer som UNEP ga ut i fjor. Havforskningsinstituttet skriver at rapporten er full av feil og mangler, og gir et helt feilaktig bilde av tilstanden i Barentshavet og Norskehavet.

I følge Bjordal er Norge rangert som det beste landet i verden på ansvarlige fiskerier. Han er mer bekymret for tungmetaller, dioksiner og annen forurensning av havet, enn at fiskerier skal ta knekken på fiskebestandene, skriver avisen.

– Vil rette feil

Ifølge Aftenposten skriver informasjonssjef i UNEP, Nick Nuttall, i en e-post at feil som er påpekt, er eller vil bli rettet opp. Feilene skyldes ifølge UNEP, at forekomstene av fisk er plassert feil geografisk og at det også er gjort rent matematiske feil.

Angående bestandene av hyse og torsk, viser Nuttall til at rapporten ble gjort ferdig i 2008 og hevder at den reflekterte situasjonen da. I 2009 ble det påpekt at stammene vokste, men da var arbeidet med rapporten avsluttet, skriver Nuttall.

I rapporten påberoper man seg støtte fra Dr. H.L. Skjoldal når det gjelder de norske havområdene. Havforskningsinstituttet kan imidlertid vise til at Skjoldal alt i 2008, og lenge før rapporten ble publisert, gjorde UNEP oppmerksom på en rekke feil og mangler. Men hans innvendinger ble ikke tatt til etterretning. Nepstad påpeker det klanderverdige i at UNEP ikke lytter til sin egen ekspert.