NNN forbereder mulig streik

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har varslet FHL om plassfratredelse fra 26 anlegg dersom mekling 3. og 4. juni ikke fører frem.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har mottatt varsel fra NNN om plassfratredelse for totalt 1.446 NNN-medlemmer ved 26 virksomheter fra lørdag morgen den 5. juni, dersom det ikke oppnås enighet under mekling om Fiskeindustrioverenskomsten.

På listen over bedrifter som kan rammes av streik, finner man både mottak for pelagisk fisk, tradisjonelle fiskemottak og fiskeforedlingsanlegg, samt lakseforedlere og slakterier.

FHL har tidligere gitt anbefaling til sine medlemsbedrifter, om i god tid å sende ut et betinget permitteringsvarsel til øvrige arbeidstakere, som ikke kan sysselsettes dersom NNN tar sine medlemmer ut i streik.

Les også: Om permittering i tilfelle streik 04.05.2010

Her følger oversikten fra NNN, over bedrifter som i første omgang vil rammes av en eventuell konflikt:

Bedrift
Sted
  Antall
ansatte
Aker Seafoods Finnmark Hammerfest 135 100
Aker Seafoods Båtsfjord 95 101
Aker Seafoods Nordkyn Mehamn 41 7
Aker Seafoods Nordkyn Kjøllefjord 24 37
Lerøy Aurora Skjervøy 175 65
Norway Pelagic Sommarøy 40 6
Aker Seafoods Melbu 130 101
Aker Seafoods Stamsund 95 52
Marine Harvest Herøy 120 60
Nordlaks Stokmarknes *) 320 122
Norway Pelagic Bodø 35 23
Nova Sea Lovund 155 49
Sinkaberg-Hansen Rørvik 123 32
SalMar Frøya 483 177
Lerøy Midnor Hestvika 250 95
Marine Harvest Ulvan 100 54
Marine Harvest Eggesbønes 100 73
Norway Pelagic Måløy 40 34
Norway Pelagic Florø 60 30
Norway Pelagic Selje 40 22
Norway Pelagic Kalvåg 65 19
Domstein Fish Måløy   77
Bremnes Seashore Bremnes 60 54
Marine Harvest Rogaland Hjelmeland 75 28
Norway Pelagic Karmøy   8
Astafjord Slakteri Gratangen 13 20
Sum     1 446