NNN forbereder mulig streik

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har varslet FHL om plassfratredelse fra 26 anlegg dersom mekling 3. og 4. juni ikke fører frem.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har mottatt varsel fra NNN om plassfratredelse for totalt 1.446 NNN-medlemmer ved 26 virksomheter fra lørdag morgen den 5. juni, dersom det ikke oppnås enighet under mekling om Fiskeindustrioverenskomsten.

På listen over bedrifter som kan rammes av streik, finner man både mottak for pelagisk fisk, tradisjonelle fiskemottak og fiskeforedlingsanlegg, samt lakseforedlere og slakterier. 

FHL har tidligere gitt anbefaling til sine medlemsbedrifter, om i god tid å sende ut et betinget permitteringsvarsel til øvrige arbeidstakere, som ikke kan sysselsettes dersom NNN tar sine medlemmer ut i streik.

Les også:  Om permittering i tilfelle streik 04.05.2010

Her følger oversikten fra NNN, over bedrifter som i første omgang vil rammes av en eventuell konflikt:

 Bedrift
 
 Sted
 
   Antall
 ansatte
 Aker Seafoods Finnmark  Hammerfest 135 100
 Aker Seafoods  Båtsfjord  95  101
 Aker Seafoods Nordkyn  Mehamn  41  7
 Aker Seafoods Nordkyn  Kjøllefjord   24  37
 Lerøy Aurora  Skjervøy  175  65
 Norway Pelagic  Sommarøy  40  6
 Aker Seafoods  Melbu  130  101
 Aker Seafoods  Stamsund  95  52
 Marine Harvest  Herøy  120  60
 Nordlaks  Stokmarknes   *) 320  122
 Norway Pelagic  Bodø  35  23
 Nova Sea  Lovund 155 49
 Sinkaberg-Hansen  Rørvik  123  32
 SalMar  Frøya   483  177
 Lerøy Midnor  Hestvika 250  95
 Marine Harvest  Ulvan 100  54
 Marine Harvest  Eggesbønes  100  73
 Norway Pelagic  Måløy 40 34
 Norway Pelagic  Florø  60  30
 Norway Pelagic  Selje  40  22
 Norway Pelagic  Kalvåg 65  19
 Domstein Fish  Måløy      77
 Bremnes Seashore  Bremnes 60 54
 Marine Harvest Rogaland   Hjelmeland 75  28
 Norway Pelagic  Karmøy    8
 Astafjord Slakteri  Gratangen 13 20
 Sum      1 446