Utvidet fartsområde under sommerfiske

Sjøfartsdirektoratet har imøtekommet et krav fra Norges Fiskarlag om utvidet fartsområde under sommerfiske.

Sjøfartsdirektoratet har etterkommet et krav fra Fiskarlaget og lagt opp til at fartøy mindre enn 15 meter, som har krav om overisingsberegninger for å kunne operere i fartsområde Bankfiske I eller Bankfiske II, gis anledning til dette under sommerfiske uten at det er tatt hensyn til overising i stabilitetsberegningene. Det fremgår av et rundskriv fra direktoratet.

Tilsvarende bestemmelser foreslås gjort gjeldende for fartøy med største lengde over 15 meter, skriver Fiskarlaget i en pressemelding.