Rekordvekst for sjømateksporten

Illustrasjonsfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

I mai 2010 ble det eksportert sjømat for 3,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 568 millioner eller 17 prosent i forhold til mai 2009.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 19,9 milliarder kroner, en økning på 2,7 milliarder eller 16 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er eksportrekord for mai måned og perioden januar til og med mai, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

– En kraftig vekst i eksporten av laks og hvitfisk hittil i år har bidratt til at det er eksportert sjømat for nesten 20 milliarder kroner, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Rekord for eksport av laks

Ved utgangen av mai var eksportverdien av laks på 11,1 milliarder kroner som er en økning på 2,5 milliarder eller 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I mai økte verdien av norsk lakseeksport med 508 millioner kroner eller 26 prosent i forhold til mai 2009. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned i overkant av 39,91 kroner nesten 5 kroner over prisnivået i mai 2009. Frankrike og Polen er de største importørene av laks fra Norge.

Ørreteksporten falt i mai med 48 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 619 millioner. Dette er en nedgang på 32 prosent sammenlignet med mai 2009. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Kina.

Les også: Eksporterte laks for 2,5 milliarder 02.06.2010

Redusert eksport av sild og makrell

Eksporten av sild falt med 203 millioner kroner til en samlet verdi på 1,7 milliarder kroner for årets fem første måneder. Det er en reduksjon på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Russland var største mottaker med en verdi på 512 millioner kroner. Eksporten av makrell falt i samme periode med 129 millioner til 472 millioner kroner. Russland og Tyrkia er største kjøpere av makrell. For både sild og makrell skyldes nedgangen redusert pris og volum.

Oppgang for klippfisk

Hittil i år er det eksportert klippfisk (alle typer) til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 158 millioner kroner eller 14 prosent i forhold til i fjor. Fordelt på art vokser klippfisk av torsk med 23 prosent til totalt 687 millioner, brosme med 58 prosent til 54 millioner, lange med 54 prosent til 53 millioner mens seien går svakt tilbake med nesten 2 prosent og endte på totalt 465 millioner.

Økning for saltfisk

For perioden januar til og med mai økte eksporten av hel saltfisk med 236 millioner kroner eller 83 prosent til en samlet verdi på 521 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Eksporten til Portugal økte med 292 prosent til totalt 337 millioner kroner, mens eksporten til Nederland, Frankrike og Italia gikk tilbake.