– Miljøsertifisert fiske gir klimagevinst

Ny rapport fra KRAV viser at klimagassutslippene er bare halvparten så store i miljøsertifisert fiske som i ikke miljøsertifisert fiske.

Regelverket for miljøsertifisert fiske er utviklet av svenske KRAV. Nå har de, sammen med det svenske industriforskningsinstituttet SIK, sammenlignet utslippet av klimagasser i torskefiske med og uten miljøsertifisering.

I rapporten «Klimasmart KRAV-fiske» oppsummerer de funnene, og konklusjonen er at utslippene reduseres med 54 prosent i miljøsertifisert fiske, skriver norske Debio i en pressemelding.

400 gram miljøsertifisert torsk står for et utslipp på om lag 0,6 kg CO2 fra den fiskes til den fraktes til butikk. For usertifisert torsk er det tilsvarende tallet 1,3 kg CO2.

– Ettersom KRAV-godkjent fiske bare skjer på bestander med mye fisk trenger ikke båtene kjøre lenge for å fange fisken. Dessuten brukes energibesparende metoder og utstyr. Samlet gir dette en betydelig reduksjon i utslippet av klimagasser, sier Johan Cejie, klimaekspert i KRAV.

Blant klimakravene i regelverket finner man at fiskebåtene bare kan bruke en halv liter drivstoff per kilo fanget fisk. Det er heller ikke tillatt å bruke freoner som frysemiddel. Bare naturlige middel som ammoniakk og karbondioksid kan brukes, opplyser Debio.

Les også: Miljømerkede norske fiskerier 11.05.2010

Det er det samme regelverket som ligger til grunn for en KRAV- og Debio-godkjenning for miljøsertifisert fiske. Norske Domstein er leverandør til COOPs satsing på miljøsertifisert torsk i Sverige, og deres båter er sertifisert av Debio, opplyser Debio i meldingen.