Rapport om marine økosystemtjenester

Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har fått laget en rapport som beskriver, vurderer og verdsetter marine økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten.

I rapporten som er utarbeidet av Sweco Norge, er det lagt vekt på å beskrive og vurdere de tjenestene fra havet, som vanligvis ikke beskrives og verdsettes.

Velfungerende økosystemer er en forutsetning for mennesker og samfunn. Våre havområder forsyner oss med mange synlige og kjente goder og tjenester, som mat, rent vann, medisiner, beskyttelse mot flom og uvær, regulering av atmosfærisk klima og klimagasser, og rekreasjonstjenester som fritidsfiske og økoturisme som for eksempel hvalsafari osv. Selv om vår velferd og livskvalitet er helt avhengig av mange av disse miljøgodene og -tjenestene, som ofte kalles økosystemtjenester, er imidlertid flesteparten av dem fellesgoder som ikke omsettes i markeder, og som derfor ikke har noen markedspris, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Rapporten er laget i forbindelse med arbeidet med å oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, og vil bli diskutert under den åpne høringskonferanse om dette arbeidet i Svolvær den 8. juni 2010, opplyser departementet.

Les rapporten:
Marine økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten - Beskrivelse, vurdering og verdsetting (PDF)

Sweco har tidligere, på oppdrag for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), utarbeidet om som skal brukes i arbeidet med miljøverdivurderinger knyttet til den økonomiske betydningen av havets økosystemtjenester, samt kostnadene knyttet til tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer. Rapporten omhandler verdsetting av marine økosystemtjenester og tar opp metoder og eksempler.

Les også: Ny rapport om økosystemtjenester 16.04.2010