Ønsker ny retning for norsk fiskeribistand

Forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen». Foto: Havforskningsinstituttet

Den stadig synkende andelen av norsk bistand som brukes på fiskeri er for det meste fordelt på små og spredte prosjekter – og skjer i land med små fiskeressurser.

Nå er det på tide å tenke nytt, helhetlig og langsiktig på uhjelp til bærekraftig fiskeriforvaltning, mener Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid (FFF).

I brev til utviklingsminister Erik Solheim, med kopi til utenriksminister Jonas Gahr Støre, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, samt til leder for Stortingets utenriks- og forskningskomité, Ine M. Eriksen Søreide, ber FFF om en ny kurs for denne delen av norsk bistandsarbeid, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Nå er det på høy tid å satse annerledes, sier Erlend Moksness, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og leder for FFF.

FFF foreslår en rekke endringer. I stedet for å hjelpe land med ubetydelige fiskeressurser, så bør innsatsen konsentreres i regioner hvor en forbedring i forvaltningen av fiskeri og akvakultur virkelig kan gjøre en forskjell.

Uhjelpen må være helhetlig og langsiktig slik at man bygger opp hele forvaltningsapparatet som så kan stå på egne bein. Moksness peker på at dette har man klart i Namibia.

– Landets fiskeriforvaltning er nå rangert som en av verdens beste, fem år etter at den norske hjelpen ble avsluttet, sier Moksness som også etterlyser bedre samarbeid med beslektede deler av norsk bistand, som programmet olje for utvikling.

Moksness og FFF ser gjerne for seg et Fisk for Utviklings-program etter noenlunde samme lest som OfU. Som i oljesektoren, har Norge også en sterk samling av kompetanse innen fiskeri og akvakultur samt forskning på og forvaltning av disse næringene.

– Det er et klart uttrykt politisk mål å fokusere bistanden på områder hvor norsk kompetanse er komparativt god internasjonalt og hvor det er etterspørsel etter norsk bistand, sier FFF-lederen.

FFF er et forum som er åpent for alle som er interesserte i utviklingsarbeid innen fiskerisektoren. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er blant dem med representanter i styringsgruppen for FFF.

Forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» har vært en kjerne i fiskeribistanden. I mer enn 30 år har Nansen-programmet samlet inn ressurs og miljødata i havområder tilhørende over 60 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Arbeidet som ledes av FAO, skjer på oppdrag fra Norad og UD har som mål å utvikle kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig fiskeri og forvaltning. Dette bør fortsette, mener FFF. Samtidig mener FFF at norsk bistandsarbeid på dette området, må utvides til også å inkludere innlandsfiske og akvakultur.

Les også:
På miljøtokt utenfor Ghana 29.04.2010
På forskningstokt langs Mosambiks kyst 16.08.2009