Bra driftsmargin for fiskeflåten i 2008

Illustrasjonsfoto: Ringnotsnurperen «Eros». Foto: Havforskningsinstituttet

Den helårsdrevne fiskeflåten hadde et samlet driftsoverskudd på 1,4 milliarder kroner i 2008.

Dette gav en driftsmargin på 12,5 prosent som er noe lavere enn i 2007.

Høye kapitalkostnader gav imidlertid negativt ordinært resultat før skatt. Fartøy innen pelagiske fiskerier har hatt en positiv utvikling i driftsmarginen, mens fartøy innen bunnfiskeriene har hatt lavere driftsmargin i 2008 enn i 2007, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Den helårsdrevne fiskeflåten av fartøy 8 meter og over hadde i 2008 totale driftsinntekter på 10,9 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2006 og 2007. Førstehåndspris på viktige pelagiske fiskeslag som sild og makrell økte i 2008, samtidig som oppfisket kvantum av sild økte. Innen bunnfiskeriene var oppfisket kvantum av torsk, hyse og sei på samme nivå i 2008 som i 2007, mens prisene ble redusert. De totale driftskostnadene er beregnet til i underkant av 9,6 milliarder kroner.

Dette gav et samlet driftsresultat på 1,4 milliarder kroner, mens ordinært resultat før skatt er beregnet til -0,2 milliard kroner. Et lavt ordinært resultat før skatt skyldes økte finanskostnader både på grunn av økt gjeld og høyere rentesats. Til sammenligning var driftsresultatet i 2007 beregnet til 1,5 milliarder kroner, mens ordinært resultat før skatt var på 1 milliard kroner.

Driftsmargin

Samlet driftsmargin i 2008 var 12,5 prosent. Dette er en reduksjon fra 2007, da driftsmarginen var 13,8 prosent. Totalrentabiliteten til helårsdrevne fartøy i størrelsen 8 meter og over er beregnet til 6,2 prosent som også er en reduksjon fra 7,5 prosent i 2007.