Rekordstor torskefiskeeksport i mai

Klippfisk tilberedt med bacon og grønnsaker. Illustrasjonsfoto: Bent Raanes / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 805 millioner kroner i mai.

Dette er en økning på 33 prosent eller 202 millioner kroner sammenlignet med mai 2009. Målt i volum økte eksporten med 37 prosent eller 9 809 tonn, til totalt 36 446 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk EFF). Rekordeksport av hyse i tillegg til stor økning for saltfisk og klippfisk ligger bak.

Det ble eksportert fryst hel hyse for totalt 92,1 millioner kroner i mai og det er en økning på 239 prosent eller 65 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum gikk det ut totalt 6 666 tonn, som er 4 485 tonn mer enn i mai i fjor. Fryst hel hyse gikk opp i pris med 11 prosent til 13,82 kroner per kilo.

– Eksporten av hyse er historisk høy både i mai måned og i perioden januar til mai. Etterspørselsveksten i Storbritannia, som er vårt viktigste konsummarked for hyse, skyldes blant annet lavere hysefangster på Island, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk, i en pressemelding.

Det ble eksportert fersk hel torsk for 37,3 millioner kroner i mai. Dette er 7 prosent lavere eller 2,9 millioner kroner mindre enn i samme måned i fjor. Målt i volum kom eksporten på 1 847 tonn som er 1 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Stor etterspørsel etter klippfisk

Totaleksporten av klippfisk i mai var på 176,1 millioner kroner. Dette er en økning på 30 prosent eller 40,7 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 5 190 tonn.

Klippfisk av torsk økte med 45 prosent i verdi til totalt 102,4 millioner kroner i mai målt mot samme tid i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2452 tonn klippfisk av torsk og dette er en økning på 52 prosent eller 839 tonn fra samme måned i fjor. 77 prosent av denne klippfisken går til Portugal.

Klippfisk av sei økte i mai med 10 prosent i verdi til 64,4 millioner kroner. Målt i volum var det imidlertid en reduksjon på 6 prosent sammenlignet med mai 2009. Prisen per kilo på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 27,15 kroner i mai og dette er en økning på 18 prosent fra mai i fjor.

God vekst for saltfisk

Det ble eksportert saltet hel torsk for 116,5 millioner kroner i mai og dette er en økning på 49 millioner kroner eller 73 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 4 051 tonn saltet hel torsk mot 2 209 tonn i mai 2009. Prisen er i samme periode redusert med 6 prosent. Portugal er største marked med en andel på 72 prosent av totalverdien i mai.

Fortsatt reduksjon for tørrfisk

Eksporten av tørrfisk ble redusert med 1 prosent målt i verdi til totalt 18,7 millioner kroner, samtidig som volumet økte med 51 prosent i mai måned sammenlignet med mai i fjor. Gjennomsnittprisen er redusert med 34 prosent fra mai i fjor. Tørrfisk av sei og annen tørrfisk øker i volum, mens hovedproduktet lofotrund torsk ble redusert med 7 prosent. Prisen på lofotrund torsk fortsetter å falle og noteres til 83,13 kroner per kilo i mai, som er 20 prosent lavere enn samme måned i fjor. Nigeria er største tørrfiskmarked i mai med en andel på 57 prosent av totalverdien.

Dobling fersk hel hyse

Eksporten av fersk hel hyse kom på 22 millioner kroner i mai og dette er 8,6 millioner kroner høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum økte var det en økning på 1 096 tonn til totalt 2 171 tonn og dette tilsvarer en vekst på 102 prosent. Prisen på hyse gikk i samme periode ned med 17 prosent.

Det ble eksportert fersk hel torsk for 37,3 millioner kroner i mai. Dette er 7 prosent lavere eller 2,9 millioner kroner mindre enn i samme måned i fjor. Målt i volum kom eksporten på 1 847 tonn som er 1 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Torsk fra havbruk

Eksport av hel torsk fra havbruk kom i mai på totalt 13,1 millioner kroner som er en økning på 4 millioner kroner fra mai 2009. Målt i volum var eksporten på totalt 517 tonn i mai, 59 prosent opp fra samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen i mai var 25,32 kroner per kilo, som er 5,14 kroner over gjennomsnittprisen på fersk hel torsk fra fiskeri.