Rapport om framtidens maritime næring

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok i går rapporten om hva Norge trenger for å få et miljørobust og internasjonalt kunnskapsledende maritimt næringsliv i 2020.

– Kunnskap er nøkkelen til vekst i møte med klimautfordringene, konkurranse fra de fremvoksende økonomier og veien ut av krisen. Derfor har Nærings- og handelsdepartementet, sammen med MARUT, gitt i oppdrag å utforme en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi: Maritim21, sa nærings- og handelsminister Trond Giske.

Bak konklusjonene til Maritim21-rapporten står over 400 fagpersoner fra de 100 fremste maritime bedriftene som gjennom en periode på trekvart år har jobbet frem resultatet. Evnen til raskt å bringe frem innovasjoner med høyt verdiskapningspotensial basert på global markedsetterspørsel, har vært avgjørende for gruppens anbefalinger, skriver Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding.

– Satser vi på kompetanse har den maritime næringen i Norge alle forutsetninger for å lykkes og forbli en av våre viktigste næringer – kanskje den viktigste. Jeg tror arbeidet med Maritim 21 og de underliggende elementene vil bidra til å styrke maritim forskning slik at vi nettopp kan nå målsetningene vi har satt oss, sa Giske.