En million til bekjempelse av pirater

Nærings- og handelsdepartementet har gitt en million kroner til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, til prosjekter knyttet til anti-piratarbeid og opplæring av sjøfolk.

– Det er svært viktig å verne sjøfolkene i piratutsatte områder, sier statsråd Trond Giske i en pressemelding.

Om lag 300 000 kroner av pengene skal gå til arbeidet for å bedre sikkerheten i Malakka-stredet mellom Singapore, Malaysia og Indonesia. Det vil i tillegg bli gitt støtte til anti-piratarbeid i Vest-Afrika og til prosjekter knyttet til gjennomføring av den nye IMO-konvensjonen om sjøfolks opplæring. Den skal forhandles ferdig i Manila i slutten av juni.

– IMO har i år særlig fokus på sjøfolk gjennom kampanjen ”Year of the seafarer” og våre prosjekter har en klar profil inn mot dette. Skipsfarten er avhengig av kompetente sjøfolk. En ny og oppdatert konvensjon om blant annet opplæring av sjøfolk er ett viktig bidrag i denne sammenheng, sier Giske.