Tre statsråder til i Svolvær

Tre statsråder vil delta på den åpne høringskonferansen i Svolvær tirsdag 8. juni, om forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten.

Både miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen deltar under den åpne høringskonferansen om forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten, som arrangeres i Svolvær tirsdag 8. juni, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

I forbindelse med arbeidet med å oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten holdes det en åpen høringskonferanse i Svolvær førstkommende tirsdag. Formålet er å stimulere til innspill fra ulike interessegrupper både under og i etterkant av konferansen. Et oppdatert faglig grunnlag for forvaltningsplanen vil være utgangspunkt for presentasjoner og diskusjoner.

Ved siden av miljø- og utviklingsministeren, fiskeri- og kystministeren og olje- og energiministeren vil blant annet representanter fra lokalt næringsliv og politikk delta, sammen med representanter for oljeindustrien, fiskeriene, miljøvernorganisasjonene og representanter for fagetater og forskningsmiljøer.

Konferansen kan også følges direkte på internett via regjeringen.no.

Tid og sted for konferansen: Thon Hotel Lofoten i Svolvær, fra klokken 09 tirsdag 8. juni 2010.

Les også: Høring om det faglige grunnlaget 27.04.2010

Les mer
Les mer om høringen på Miljøverndepartementets nettsider