Økt tobiskvote i EU-sonen

Tobis. Foto: Havforskningsinstituttet

Norges tobiskvote i EU sonen økes med 7.500 tonn, melder Fiskeridirektøren.

For å regulere fisket på kvoten for tobis i EU sonen, innføres følgende tiltak:

Faktoren for fartøy med adgang til å delta i fisket etter tobis i EU sonen settes til 0,97.

Siste frist til å melde utseiling til Norges Sildesalgslag er mandag 7. juni kl. 12:00. Det er ikke tillatt å foreta utseiling etter dette tidspunktet, opplyser Fiskeridirektøren.

Etter utseilingsfristen vil faktoren bli justert i henhold til deltakelse i fisket.