Ingen streik i fiskeindustrien

Del saken

 

Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council
Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

NNN og FHL har kommet frem til en ny overenskomst for fiskeindustrien. Dermed blir det ingen streik.

Etter flere timers mekling på overtid, godtok begge parter meklingsmannens forslag til løsning.

Enighet mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), ble ikke oppnådd før ved 3.30-tiden natt til lørdag, flere timer på overtid.

- Vi er glad for at vi har fått en avtale. Samtidig er dette et resultat som blir kostbart for norsk fiskeindustri. Det byr på særlige bekymringer for konkurranseevnen til bedrifter i hvitfisksektoren, som har hatt betydelige ufordringer de siste årene, sier administerende direktør Geir Andreassen i FHL.

Hovedresultater 

Følgende hovedresultater fra meklingen, vil inngå i den nye Fiskeindustrioverenskomsten:

 • Generelt tillegg kr 1,- per time. 
 • Overenskomstens minstelønnssatser for voksne arbeidere (over 18 år) er økt med kr 8,50 til kr 140,00 inklusiv det generelle tillegget (kr 1,00) og "likelønnstillegget” (kr 0,50).
 • Økningen i overenskomstens minstelønnssatser, kan medføre at lokalt avtalte timelønnstillegg reduseres tilsvarende. Dette gjelder lokalt avtalte timelønnstillegg, bedriftsvis grunnlønn, bonus, produksjonspremier, akkorder med videre.
 • Minstelønnen skal heretter være 85 prosent av gjennomsnittslønnen i næringsmiddelindustrien. 
 • Lavlønnsordningen av 1980 (garantitillegget) avvikles.
 • Overenskomstens ansiennitetstrinn for ett, tre og fem år økes, samt at det innføres et nytt prinsipp om at tilleggene gis på hverandre (ytterligere tillegg). 
 • Ansiennitetstillegg:
  • Tillegget som gis etter 1 år i bransjen (økes fra kr 1,00 til kr 2,50 per time).
  • Etter 3 år gis ytterligere kr 3,00 (økes fra kr 3,00 til kr 5,50 per time).
  • Etter 5 år gis ytterligere kr 5,00 (økes fra kr 6,50 til kr 10,50 per time). 
 • Fagbrevtillegget er økt fra kr 8,50 til kr 9,50 per time.
 • Lønn for arbeidstagere under 18 år; 80 prosent av overenskomstens minstelønnsats.
 • Skifttillegget beregnes ut fra faktisk timelønn.
 • Sesongarbeidere som etter to sesonger, får tilbud om arbeid påfølgende sesong, er sikret fast ansettelse som sesongarbeider. Dette er tatt inn i en egen protokoll.
 • Partene er enige om å delta i et treparts bransjeprogram for et seriøst arbeidsliv.
   

Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning. Fristen er satt til 25. juni.

Dersom partene ikke hadde kommet frem til enighet, ville 1.446 av NNN sine medlemmer, ved totalt 26 bedrifter, ha blitt tatt ut i streik.

Les også: NNN forbereder mulig streik 02.06.2010