Terminalstreiken avsluttet

Den tre uker lange terminalstreiken ble avblåst fredag 4. juni klokken 23:00, etter at Transportarbeiderforbundet og LTL ble enige om ny toårig tariffavtale.

– Jeg er glad for å kunne si at vi til slutt klarte å komme frem til en konstruktiv enighet i spørsmål der partene stod svært langt fra hverandre da forhandlingene startet, sier administrerende direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk og Transportbedriftenes Landsforening (LTL).

Beholder styringsretten

I det vanskelige spørsmålet om å innføre en såkalt omfangsbestemmelse for utførelse av arbeid på terminalene, har partene kommet frem til en løsning som ivaretar arbeidsgivernes behov for kunne tilpasse organisering av arbeidet i forhold til eventuelle fremtidige behov.

– Løsningen er ikke perfekt, men vi vurderer løsningen som tilstrekkelig fleksibel for våre behov, sier Nilsen.

Partene er enige om et samlet tillegg på kroner 3,00 per time, med virkning fra 1.juli i år. Det er også oppnådd enighet om at innleid personell skal ha tarifflønn.

Forhandlingsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johansen, er veldig fornøyd med resultatet.

– Vi har fått en sikkerhet for at folk på godsterminalene nå kan se framtida lysere i måte, sier Johnsen i en første kommentar.

– Vi har fått bestemmelser som sikrer alle den samme lønna. Vi har fått gode løsninger som sikrer våre at våre folk på terminalene på en skikkelig måte, sier Johnsen.

– Det har vært en vanskelig tid, men vi har fått beholde styringsretten. Sammen med Lars har vi greid å finne fram til en god avtale, sier Tom Rune Nilsen i LTL.

Transportarbeiderstreiken har medført ulemper for eksportører av laks og annen fisk, som i større grad enn vanlig, har måttet sende lastebilene direkte ut av landet, uten mulighet for omlasting og samlasting ved flere av de store godsterminalene i Norge.