Søker kandidater til miljøpris

Illustrasjonsfoto: Uer og oktokoraller på død Lophelia. Foto: MAREANO

Fiskeridirektoratet søker kandidater til miljøprisen som skal deles ut under årets fiskerimesse i Trondheim i august.

Fiskeridirektoratets miljøpris ble etablert i 2007.

Målet med opprettelsen av prisen var å bidra til å styrke og bygge opp under fiskeri- og havbruksnæringens arbeid med å møte de mange og stadig mer krevende miljøutfordringer som næringen står overfor.

Fiskeri- og havbruksnæringen baserer seg på fornybare ressurser som må forvaltes og utnyttes bærekraftig, og næringens framtid står og faller på et kvalitativt godt vannmiljø og produkter fri for forurensing av noe slag, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Miljøansvar

I statuttene for prisen heter det blant annet at:

«Fiskeridirektoratets miljøpris skal premiere miljøinnsats i fiskeri- og akvakultursektoren. Fiskeridirektoratet ønsker med denne prisen å stimulere enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som tar større miljøansvar og som dermed bidrar til økt bærekraft i næringen. Fiskeridirektoratets miljøpris skal belønne innsats som har ført til eller kan gi økt miljøgevinst».

Alle med interesse for en positiv miljøutvikling i fiskeri- og akvakultursektoren kan komme med forslag til kandidater, opplyser Fiskeridirektoratet.

Jury

Fiskeridirektøren deler ut prisen etter anbefaling fra en egen jury bestående av direktørene for Ressursavdelingen, Kyst- og Havbruksavdelingen, Statistikkavdelingen og Kommunikasjonssjefen i Fiskeridirektoratet.

Fjorårets miljøpris gikk til en enkeltperson; miljøkonsulent Per Andersen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Han fikk prisen for sitt arbeid med å utvikle metoder og teknikker til bruk i miljøovervåkning i akvakulturnæringen.

– Ettersom årets messe i Trondheim, NorFishing 2010, har fokus på fiskerinæringen, søker vi derfor kandidater med tilknytning til villfisknæringen, presiserer direktoratet.

Fristen for å fremme kandidater er satt til 1. Juli. Forslaget sendes:

Fiskeridirektoratet
Kommunikasjonsstaben
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen