2000 polarforskere til Oslo

Tirsdag 8. juni åpner HKH Kronprins Haakon IPY Oslo Science Conference, konferansen som avslutter Det internasjonale polaråret.

Til sammen over 2000 polarforskere fra 70 land vil samles i Oslo og Lilllestrøm i tidsrommet 8.-12. juni 2010. Dette er den største samlingen av polarforskere som er avholdt noensinne. Konferansen skal oppsummere de vitenskapelige resultatene fra det fjerde internasjonale polaråret, og vil avslutte Det internasjonale polaråret (IPY).

HSH Prins Albert II av Monaco deltar også ved åpningen. Konferansen avsluttes av utenriksminister Jonas Gahr Støre. Blant plenumsinnlederne på konferansen, er noen av de fremset klima- og polarforskerne i verden. Ministre fra flere land og høytstående representanter for arktiske urfolk deltar også.

Nye forskningsfunn

På konferansen vil det bli presentert nye forskningsfunn fra polarforskning, blant annet knyttet til de raske klimaendringene som har blitt observert i polområdene og de globale virkningene av disse endringene, skriver Norges Forskningsråd i en pressemelding.

IPY Oslo Science Conference vil styrke og videreutvikle det polaråret har oppnådd innenfor både polarforskning og formidling. Konferansen er tverrfaglig. Hovedtyngden av forskningen under Polaråret, handlet imidlertid om klimautviklingen, polområdenes innflytelse på de globale klima- og værsystemene, samt konsekvenser av klimaendringene.

Dette er første gang forskere fra de 160 koordinerte prosjektene i Polaråret møtes for å utveksle sine resultater. I antall vitenskapelige bidrag er denne konferansen tidenes største på området polarforskning. Det er ventet deltakere fra mer enn 60 nasjoner.

Norsk Polarinstitutt var involvert i 16 forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd. Prosjektene omfatter forskning på tema som polarklima, biologisk mangfold, miljøgifter og antropologi. I fem av prosjektene hadde Polarinstituttet prosjektledelsen, skriver Norsk Polarinstitutt.

Resultatene som legges fram, vil være høyaktuelle som en del av grunnlaget for neste runde i klimaforhandlingene (COP 16 i Mexico i november) og neste IPCC-rapport, uttaler Forskningsrådet.

Samarbeid på tvers av faglige og geografiske grenser

– Å administrere arven fra polaråret vil være en viktig utfordring i de kommende årene. Mer samarbeid på tvers av geografiske og faglige grenser er trender som må få næring og vokse enda sterkere i fremtiden, sier statsråd Tora Aasland, i en pressemelding.

I løpet av polaråret har forskere fra hele verden samlet en enorm mengde data.

– Dette er data som vil tjene som grunnlag for videre forskning og forhåpentligvis store oppdagelser i årene som kommer, sier Aasland.

I løpet av konferansen blir det holdt 1200 foredrag fordelt på ulike temaer. Store deler av konferansen vil bli være tilgjengelig på webcast på flere ulike plattformer.