Ny tariffavtale for havfiskeflåten

Arkivbilde: «Nordøytrål» ved Grønland. Foto: Fiskebåt

Norsk Sjømannsforbund har kommet til enighet med Fiskebåtredernes forbund/Norsk Trålforening om en ny tariffavtale for havfiskeflåten.

Avtalen har en økonomisk ramme på 3,2 prosent.

Fiskerne får høyere fast hyre, men økt lott måtte de se langt etter. Den faste hyren til fiskerne lå før oppgjøret på om lag 9.000 kroner i måneden for fiskere på trål, Et tillegg på 3,2 prosent betyr dermed at hyra går opp med i underkant av 290 kroner i måneden, skriver FriFagbevegelse.no.

I tillegg er de to fartstilleggene på henholdsvis 143 og 227 kroner i måneden, slått sammen til ett. Alle får heretter det høyeste fartstillegget, og det økes dessuten med 3,2 prosent.

Sjømannsforbundet og Fiskebåtredernes forbund (Fiskebåt) ble også enige om å legge til to trinn på lønnsstigen. Det betyr at i stedet for å nå toppnivå etter åtte år, vil man nå også få lønnstrinn for ti og tolv års ansiennitet.sjøm

Derimot blir ikke fiskernes andel av fangsten, eller lotten som den blir kalt, justert. Den andelen blir liggende fast, da rederne ikke var villige til å diskutere en økning på det området.

Forhandlingsresultatet skal nå godkjennes av partenes styrende organer.

Forrige uke ble det enighet om ny tariffavtale for maskinistene i havfiskeflåten.

Les også: Ny tariffavtale for maskinistene 09.06.2010