Drøftet ny lospliktforskrift

Kystdirektør Kirsti Slotsvik møtte sentrale aktører i de maritime næringene til et nasjonalt høringsmøte i Haugesund.

På høringsmøtet den 8. juni, orienterte Kirsti Slotsvik om forslagene til ny lospliktforskrift og ny losgebyrforskrift. Høringsmøtet ble arrangert i regi av Fraktefartøyenes Rederiforening, Maritimt Forum og Norges Rederiforbund, for å få innspill til sine høringsuttalelser, skriver Kystverket i en pressemelding.

Høringsfristen til ny forskrift om losplikt i norske farvann utløper 8. juli. I denne høringen er også forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift. Høringsforslaget er basert på anbefalingene i loseffektiviseringsprosjektet som Kystverket ferdigstilte i 2007. Den nye losforskriften vil erstatte dagens losplikt- og farledsbevisforskrift.

– Jeg setter stor pris på innspillene som kommer fra næringen. Jeg håper den nye losplikten vil bli et bra kompromiss mellom sikkerhet og effektivitet, sa Kirsti Slotsvik under høringsmøtet.

Norsk Losforbund har uttrykt stor skepsis til forslaget.

Les også: – Grunnstøtinger og kollisjoner vil øke 19.05.2010