Russerne har tatt 132.000 tonn

Russiske fartøy har frem til utgangen av mai i år, fangstet 132.354 tonn i norges økonomiske sone (NØS), av kvoter på totalt 521.269 tonn i 2010.

Det fremgår av fersk statistikk fra Fiskeridirektoratet. Statistikken er basert på russiske fartøys fangstmeldinger til norske myndigheter, i fiske i norsk økonomisk sone nord for 62° N.

Russiske fartøy sender fangstmelding til norske myndigheter ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart, samt ved overgang til fiske i annen sone. Fangstmeldingene inneholder opplysninger om fartøyets fangster i sonen siden sist melding.