– Forfalsker miljøinformasjon

Regjeringen forfalsker informasjon om miljøproblemer i kystvann, mener WWF, som kritiserer regjeringen i harde ordelag

Nok en gang vrir regjeringen seg unna noen av våre største miljøproblemer i kystvann. Rømt oppdrettsfisk og lakselus tas ikke på alvor, tordner generalsekretær Rasmus Hansson (bildet) i WWF-Norge.

Rasmus Hansson. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix / WWF NorgeRasmus Hansson. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix / WWF Norge

I de nylig godkjente vannforvaltningsplanene etter EUs vanndirektiv, er det bestemt at biologiske påvirkningsfaktorer i kystvann, herunder rømt laks fra oppdrett, lakselus, taretråling, krepsetråling og kongekrabbe, ikke skal inkluderes i beskrivelsen av miljøproblemene i kystvann. Når disse problemene ikke beskrives, er det heller ikke nødvendig å sette i verk tiltak for å håndtere dem. Derfor inkluderes dette heller ikke i forvaltningsplaner og tiltak, påpeker WWF-Norge.

Dette skjer til tross for at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har fremhevet disse som store miljøutfordringer i kystvann.

Les også: Planar for betre vassmiljø 11.06.2010

– Når regjeringen bevisst ikke anerkjenner noen av de største miljøproblemene vi har i kystvann, forfalsker de miljøinformasjon til omverdenen, sier Hansson

WWF mener at Fiskeri- og kystdepartementet nå sliter med sin troverdighet. Norsk oppdrettsnæring kan ikke bli bærekraftig hvis ikke det er full åpenhet om disse utfordringene.

– Nå må fiskeriministeren kreve at oppdrettsnæringen må vise at de jobber mot de samme miljømålene i vann som alle andre næringer, sier Hansson.

WWF er også kritisk til at regjeringen ikke planlegger å slippe vann i vassdrag som er tørrlagt etter gamle kraftreguleringer.

Les også: – Uakseptabelt av regjeringen 11.06.2010