Fiskets gang uke 23 i 2010

Det er foreløpig ikke den store farten i matjessildfisket, melder Norges Sildesalgslag.

Noen båter satser på nordsjøsild til filet og tilleggskvote på tobis i EU sonen.

Selv om at kvaliteten har bedret seg noe, har det ennå ikke blitt den store farten i matjesomsetningen. Både i Egersund og i Danmark har det vært noe ledig kapasitet denne uken. Kvaliteten har som nevnt blitt bedre, men den optimale matjessilden er ikke funnet. Kiloprisene har ligget fra kr 4,41 til kr 6,21 i Norge, og fra kr 3,90 til kr 6,14 i Danmark.

Filet- / fryseprodusentene har også startet opp, og Austevoll Fiskeindustri og Norway Pelagics anlegg i Florø og Kalvåg er i produksjon. Også på andre siden av Nordsjøen, i Peterhead, er det levert sild denne uken. Priser til denne anvendelsen er fra kr 3,77 til kr 4,03. Totalt ble det landet knapt 3.800 tonn til matjes, knapt 4.100 tonn til filet/frysing og 160 tonn til mel/olje.

Det ble låssatt knapt 80 tonn makrell denne uken, men bare mellom 25 og 30 tonn ble solgt. I tillegg ble en fangst på 20 tonn tatt i Nord-Norge og levert der nord.

Rundt forrige helg fikk norske fartøy tilleggskvote på tobis i EU sonen. 25 båter meldte seg for å delta i dette fisket og den nye faktoren i EU sonen ble på 1,05.

Les også: Økt tobiskvote i EU-sonen 04.06.2010

Totalt ble det meldt inn vel 12.000 tonn tobis, 6.900 tonn fra norske båter og 5.200 tonn fra utenlandske fartøy. I tillegg fisket norske båter vel 3.500 tonn øyepål og 150 tonn kolmule, opplyser Sildelaget.