– Saboterer norsk naturmangfold

Fiskeri- og kystdepartementet velger å rasere norskekysten, tordner Nina Jensen i WWF.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2010 og 2011. WWF mener at departementet overkjører alle miljøhensyn når de nå tillater en kvotereduksjon på hele 24 prosent, når de egentlig burde tillate fritt fiske.

Nina Jensen (Foto: Katrine Gjærum, WWF-Norge).Nina Jensen (Foto: Katrine Gjærum, WWF-Norge).

– Fiskeri- og kystdepartementet velger å rasere norskekysten med vitende og vilje når de nå reduserer kvotene på kongekrabbe. Dette strider mot all fornuft, sier fagsjef i WWF-Norge, Nina Jensen (bildet) i en pressemelding.

Les også: Fastsatte regulering for kongekrabbe 15.06.2010

Forskerne som tidligere har vært nølende med å uttale seg i klartekst om kongekrabben, sier nå endelig det WWF-Norge har fryktet og delvis visst i en årrekke: Kongekrabben fører til betydelige skader på norsk natur, den fråtser i rognkjeksegg og endrer livet på havbunnen. Norske myndigheter viser at de ikke har skjønt alvoret, og de ødelegger norskekysten med viten og vilje, hevder WWF-Norge.

– Dette er miljøkriminalitet, og fullstendig uforståelig fra en regjering som mener den er best i verden på fiskeriforvaltning, understreker Jensen.

Norge har forpliktet seg til å stanse tap av naturmangfold

2010 er FNs Naturmangfoldår, og målet er å stanse tap av natur og biologisk mangfold. Norge og mange andre land hadde forpliktet seg til å stanse tapet av naturmangfold innen 2010, men regjeringen har sviktet, konstaterer WWF-Norge.

Norge har internasjonale forpliktelser om forvaltning av introduserte arter og plikter å fiske ned kongekrabben. Kongekrabben skal derfor ikke forvaltes som en ressurs, men systematisk kontrolleres og om mulig utryddes. Kongekrabben står i tillegg oppført med "høy risiko" på norsk svarteliste fra 2007, påpeker WWF-Norge.

– Økonomi går foran miljø

At det nå er fastsatt kvoter på grunnlag økonomisk gevinst og ikke miljø, strider mot all fornuft og internasjonale forpliktelser om naturforvaltning. Forvaltningen av kongekrabben føyer seg bare inn i rekken av manglende tiltak som Fiskeri- og kystdepartementet gjør når det kommer til miljø, hevder WWF-Norge..

– Departementet fremstår som næringsdepartement som vil ha mest mulig penger, og som ikke setter hensynet til natur først. Forvaltningen av kongekrabbe strider i mot føre-var prinsippet i naturmangfoldloven, samt at forvaltningen ikke tar hensyn til kunnskapsgrunnlaget som sier at kongekrabben gjør store skader i havets økosystemer, sier Jensen.

WWF-Norge har jobbet aktivt i en årrekke for å fjerne arten fra norske farvann uten særlig hell. Organisasjonen ante imidlertid håp da regjeringen 2. oktober 2009, bevilget 5 millioner kroner til utrydding av kongekrabben, men dette viser seg å være et spill for galleriet, konkluderer WWF-Norge.

WWF-Norge har lenge krevd at det skal igangsettes målrettede tiltak, spesielt innenfor det frie fangstområdet, for å unngå at krabben etablerer seg og spres videre. Den 13. april i år sendte WWF-Norge brev til FNs Biomangfoldkonvensjon (CBD) og varslet om Norges overtredelse av konvensjonen, siden forvaltningen nå legger til rette for at kongekrabben kan fortsette å spre seg langs Norskekysten. I Regjeringens St.meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe står det: ”I størst mulig grad begrense en videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde”.

– Regjeringen taler med to tunger

– Denne nyheten kommer samme dag som miljøvernminsteren sier at ”Det globale tapet av naturmangfold er et av vår tids største globale miljøproblemer”. Norge går høyt ut på banen og tar delvis æren for å fått på plass FN-panel for naturmangfold, samtidig som de tillater en introdusert art å ødelegge vårt eget naturmangfold. Det er trist å se at regjeringen ikke følger opp sine egen mål, sier en skuffet Jensen.

Les også: – Kongekrabbe truer natur 09.04.2010

Les også: – Raserer Finnmark 22.02.2010