Nytt hovedstyre i Innovasjon Norge

Det ble tirdag 15. juni valgt nytt hovedstyre for Innovasjon Norge. Styret skal sitte frem til 2012.

En tidligere minister, selvstendige næringsdrivende og flere næringslivstopper utgjør det nye hovedstyret i Innovasjon Norge.

Blant de nye styremedlemmer finner vi konsernsjefen i Tine BA, Hanne Refsholt, som også er styreleder i Domstein ASA. Også Anne Breiby er valgt inn i det nye styret. Hun er godt kjent i fiskeri- og havbruksnæringen, og er i dag blant annet styremedlem i AKVA group ASA.

Det nye styret består av medlemmer som skal gjenspeile Innovasjon Norges arbeid innenfor næringsutvikling, innovasjon, internasjonalisering og profilering. Det er et krav om geografisk fordeling og at medlemmene skal ha god kunnskap om regionalt næringslivs muligheter og utfordringer. Styret skal også ha representasjon fra begge kjønn i samsvar med aksjelovens paragraf 20-6.

– Dette er kompetente personer med en allsidig bakgrunn. Det er en styrke for en organisasjon som Innovasjon Norge som har et så vidt nedslagsfelt. Ikke minst er det viktig med bred geografisk tilhørighet. Jeg er godt fornøyd med valget av nytt styre, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

– Vi er veldig fornøyde. Her har vi fått et nytt styre med bred erfaring som kan bidra til å løfte arbeidet Innovasjon Norge står for de nærmeste årene, sier Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges mål er å utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser i hele landet. Entreprenørskap, vekst i bedrifter og utvikling av innovasjonsmiljøer er strategiske arbeidsområder for organisasjonen.

De nye medlemmene er:

  • Reidar Sandal (styreleder), Florø. Jobber med regional næringsutvikling i Sunnfjord Næringsråd. Sandel var Kirke-, utdannings- og forskningsminister fra desember 1995 – oktober 1997.
  • Bente Rathe (nestleder), Trondheim. Selvstendig næringsdrivende, siviløkonom fra NHH. Har hatt lederposisjoner i E.A.Smith A/S, Forenede Forsikring – Gjensidige – gruppen og Gjensidige Nor. Rathe har i dag flere styreverv, blant annet i Hydro, Powel ASA, Choice Hotel Scandinavia m.fl.
  • Anne Breiby, Ålesund. Fiskeribiolog og selvstendig næringsdrivende. Styreleder i Jets AS, AKVA group, og med en rekke andre styreverv. Hun har også vært statssekretær i Næringsdepartementet og Nærings- og energidepartementet.
  • Roar Flåthen, Buskerud. Leder av LO. Flåthen har vært styremedlem i Innovasjon Norge siden 2006.
  • Tone Lindberg, Narvik. Adm. dir. i Natech NSV AS i Narvik. Nestleder i styret for NHO Nordland, samt styreverv i Investinor AS, Flytoget AS, Saab Natech AB, Nammo AS m.fl.
  • Jan Løkling, Porsgrunn. Har hatt en rekke lederstillinger i Hydro og har vært styreformann og styremedlem i Grenland Group, samt styreformann i Altinex og en rekke andre styreverv.
  • Jørand Ødegård Lunde, Valdres. Selvstendig næringsdrivende, pelsdyroppdretter og bonde. Styremedlem i Valdres Næringsutvikling AS, Innovasjon Norge i Oppland, Norges pelsdyralslag og Vang Energiverk KF.
  • Reidar Bye, Levanger. Viseadministrerende direktør i SINTEF. Tidligere ansatt i ulike lederstillinger i Norske Skog AS. Styreleder for NHO Sør-Trøndelag fra 2006.
  • Hanne Refsholt, Oslo. Konsernsjef I Tina BA, styreleder I Domstein ASA, Norseland Inc og Dagligvareleverandørenes forening, samt flere styreverv.

De ansattes representanter til hovedstyret er: Rolf Almklov og Toini H. A. Ness.