Reforhandlet brønnbåtavtale

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

Sølvtrans Rederi AS har reforhandlet avtalen med Scottish Sea Farms.

Sølvtrans Rederi AS, som er et heleid datterselskap av børsnoterte Sølvtrans Holding ASA, har nå reforhandlet eksisterende avtaler med Scottish Sea Farms Ltd, vedrørende brønnbåtene Ronja Skye og Ronja Settler. De reforhandlede avtalene gjelder fra 1. januar 2011 og fram til 1. januar 2013, med mulighet for to års forlengelse. Kontraktsverdien for de første to årene er NOK 69 mill.

De nye betingelsene reflekterer den generelle økningen som har vært i markedet de siste årene samt båtenes foretrukne teknologi og følger den prognose for rateutvikling som Sølvtrans selv har forutsett vil være gjeldende i årene fremover, skriver Sølvtrans Holding i en børsmelding.

– Vi er meget godt fornøyd med at Scottish Sea Farms har valgt å fornye samarbeidet med oss samt at vi nå har oppnådd betingelser som gir en akseptabel avkastning i forhold til båtenes markedsverdi. Sølvtrans' har hatt ett nært og godt kundeforhold med Scottish Sea Farm siden 1998, og mye av vår utvikling har skjedd med bakgrunn i dette selskapets krav og fokus, sier administrerende direktør, Ole-Peter Brandal.

– Scottish Sea Farms er meget fornøyd med å fortsette vårt langsiktige samarbeid med Sølvtrans. Denne avtalen sikrer oss tilgang til den lukkede teknologi som gir oss mulighet til å operere i en miljømessig sikker og forutsigbar måte i Skottland, sier administrerende direktør i Scottish Sea Farms, Jim Gallagher.

Ronja Skye, bygd i 2001, og Ronja Settler, bygd i 2002, er begge utstyrt med lukket teknologi og har begge en kapasitet på 600 m3. Begge båtene har vært utleid til Scottish Sea Farm på et langsiktig charter som utløper innen utgangen av 2010.

Scottish Sea Farms Ltd (SSF) er en av Skottlands ledende oppdrettsselskaper, og er eid av Salmar ASA og Lerøy Seafood Goup ASA. Salmar er et velrenommert og fullt integrert oppdrettsselskap med base på Frøya i Midt-Norge. Lerøy Seafood Seafood ASA, som er basert i Bergen, er en ledende eksportør av sjømat i Norge.