Møtte sin kollega fra Færøyene

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen møtte torsdag 17. juni sin færøyske kollega Jacob Vestergaard, for å diskutere hvordan uenigheten om fordeling av makrell kan løses.

Møtet kom i stand etter initiativ fra Vestergaard, som ønsket å fremlegge Færøyenes syn på hvordan uenigheten om fordeling av makrell kan løses.

Vestergaard fremhevet at makrellfisket er av veldig stor betydning for Færøyene.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMKFiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMK

– Jeg er glad for at Færøyene tok initiativ til et møte for å forsøke å finne en løsning på makrellfloken. Nære naboer som Færøyene og Norge må bestrebe seg på å finne løsninger sammen som kan gagne fiskerinæringen i begge land sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Møtet var en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandres synspunkter og posisjoner, og jeg er glad for at Vestergaard tok initiativ til å snakke nærmere om denne saken, sier Berg Hansen.

Hun observerte imidlertid at partene fremdeles står langt fra hverandre.

Les også: Resultatlause makrelldrøftingar 02.06.2010