Norway Pelagic leier tre fryseskip

Norway Pelagic inngikk 18. juni 2010 en avtale om leie av 3 fryseskip eid av Agder Ocean Shipping.

Skipene vil ha en lastekapasitet på ca 4.000 tonn palletert frossenfisk hver. For det ene skipet gjelder en leieperiode på 1 år og for de to andre 6 mnd med opsjon på 6 mnd forlengelse. Nomadic Shipping er engasjert som megler for å handtere driften, opplyser Norway Pelagic ASA i en børsmelding.

Avtalen vil bidra til å sikre at Norway Pelagic har tilgang til tilstrekkelig fraktekapasitet i løpet av høsten/vinteren 2010/11, og en vil ha mulighet til mer effektiv handtering av skipninger, og dermed betydelige kostnadsbesparelser.

Skipene vil handtere en vesentlig del av skipninger til Østersjøen og Svartehavet.

Norway Pelagic ASA er verdensledende innen salg og prosessering av pelagisk fisk til menneskelig forbruk. Selskapet forsyner kunder over hele verden med makrell og annen pelagisk fisk.