Fullfører investeringer i oljevernutstyr

Kystverket signerte i dag, onsdag 8. juli, den siste av fem kontrakter i den største anskaffelsen av oljevernutstyr i statlig regi.

Kontrakten ble undertegnet med NorLense AS og dreier seg om kjøp av 14 nye oljelenser til de statlige oljeverndepotene. Dette var den femte kontrakten i anskaffelsen som kan gjennomføres etter årets bevilgninger til økt oljevernberedskap fra Fiskeri- og kystdepartementet, skriver informasjonsrådgiver i Kystverket, Ane Eide Kjæraas, i en melding på Kystverket sin hjemmeside.

Anskaffelsen skal bidra til å redusere gapet mellom faktisk beholdning og anbefalt materiellnivå, samt erstatte gammelt materiell der dette er nødvendig. Materiellet som anskaffes vil derfor både være en reinvestering for å erstatte gammelt utstyr og en nyinvestering i nytt oljevernmateriell. Kystverket har inngått kontrakter for til sammen 105 millioner kroner.

– Dette er en historisk satsing på oljevern og vil i stor grad styrke oljevernberedskapen langs norskekysten, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

I tillegg til NorLense har Kystverket inngått kontrakter med Markleen, Desmi, Grovfjord båtbyggeri og AllMaritim.

Utstyr

Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse av utstyret som er anskaffet.

Oljelenser:

– 14 havgående oljelenser, hver på 300 meter av typen "NO 800R" levert av NorLense AS
– 12 kystlenser, hver på 200 meter av typen "NO 450S" levert av NorLense AS
– 11 "Current buster"- systemer levert av AllMaritim AS
– 14 "Harbour buster"- systemer levert av All Maritim AS

Hydraulikkaggregater:

- 4 stk. levert av Markleen AS

Oljeopptagere:

- 3 stk. "Desmi Terminator" levert av Desmi AS
– 1 stk. "Multiskim 30" levert av Markleen AS
– 1 stk. "NorMar 200TI" levert av AllMaritim AS

Oljevernflåter:

- 7 stk. levert av Grovfjord båtbyggeri AS