Utvider statistikkbanken

Fiskeridirektoratet utvider statistikkbanken med en ny månedsstatistikk.

Tabell som viser fangst etter fartøyets nasjonalitet, landingsmåned og fiskesort for perioden 2000 – 2010 finner du nå i Statistikkbanken.

Her kan du sammenligne ulike fiskerier og landingsmåneder på tvers av år. Fra høsten av, vil data bli oppdatert ved utgangen av hver måned, melder Fiskeridirektoratet.

Oppdrett og fiskeri

Fiskeridirektoratets statistikkbank er en interaktiv statistikkbank for akvakultur og fiskeri. Her kan du kan lage dine egne tabeller og diagrammer.

Statistikkbanken er fortsatt i en utviklingsfase både i forhold til innhold og form. I denne fasen er vi svært takknemmelige for synspunkter og gode forslag til endringer for å kunne møte brukernes behov på en best mulig måte.

Dersom du ønsker å nå ferdiglagede statiske tabeller, finner du også det her for Akvakultur og Fiskeri.

Fiskeridirektoratets statistikkbank benytter programmet PX-Web som vi har fått tilgang til gjennom samarbeid med Statistisk sentralbyrå. PX-Web bygger på tabeller lagret som PC-Axis filer, og Statistisk sentralbyrå tilbyr gratis nedlasting av PC-Axis for bearbeiding av statistisk materiale på egen PC.

Du kan selvfølgelig benytte Fiskeridirektoratets statistikkbank selv om du ikke har installert PC-Axis, ved å lagre tabellene i andre formater (f.eks. Excel eller ASCII). PC-Axis, som er utviklet av Statistiska centralbyrån, er opphavsrettslig beskyttet og brukeren kan ikke endre, leie ut eller på annen måte rettslig disponere programvaren.

Gå til: Fiskeridirektoratets statistikkbank